Biografija

15. 05. 2016.

Predsjednik suda u Kolašinu Arsen Popović, rođen 06.05.1968.god., u Kolašinu, gdje je i završio osnovnu i srednju školu, a Pravni fakultet u Podgorici. Pripravnički staž obavio je u ODT Kolašin, a nakon toga obavljao je poslove direktora DJP - Ekspozitura Kolašin i sekretara OO DPS Kolašin. Za sudiju Osnovnog suda Kolašin imenovan je u februaru 2001.god., a na funkciji predsjednika Osnovnog suda Kolašin nalazi se od 2005.god., (drugi mandat). Oženjen, otac dvoje djece.