Obrasci

Da biste što brže i efikasnije dobili podatke koji su Vam potrebni kao zainteresovanoj stranci ođe možete preuzeti potrebne obrasce koje je, uz prilaganje dokaza o uplati odgovarajuće takse,
 potrebno podnijeti sudu radi odlučivanja po vašem zahtjevu.

UVJERENjE O NEVOĐENjU POSTUPKA

Osnovni sud u Kolašinu izdaje uvjerenje kojim se dokazuje da se protiv Vas ne vodi (ili vodi)
krivični postupak zbog krivičnih djela iz nadležnosti Osnovnog suda.

Da bi ste brzo i jednostavno dobili navedeno uvjerenje, potrebno je da:
 
• ponesete ličnu kartu;
• ispunite obrazac
• uplatite taksu u iznosu od 3,00 €  na račun 832 - 1157 - 24

Sve ostale informacije možete dobiti neposredno u sudu ili putem telefona 865-820 od referenta za izdavanje uvjerenja ili upravitelja pisarnice.