Lica ovlašćena za postupanje po zahtjevu za pristup informacijama

Jašović Kosara 
Savjetnik Osnovnog suda u Kolašinu

kancelarija broj 7
 telefon: 020/865-820
e-mail:
 
Đerković Milanka
Upravitelj pisarnice  Osnovnog suda u Kolašinu

telefon: 020/865-820
e-mail: