Kontakt - korisne informacije

OPŠTI PODACI:
 
Adresa: Benovo bb,
              85330 Kotor
 
 
Tel:  +382 (0) 32 325 566
Fax: +382 (0) 32 325 752
 
E-mail: branko.vuckovic@sudstvo.me
 
Račun za uplatu sudskih taksi:
Osnovni sud u Kotoru, 832-1159-18
 
RADNO VRIJEME:
 
Ponedeljak-petak 7-15 časova
 
PRIJEM PISMENA:
 
Pismena se mogu predavati Sudu u toku cijelog radnog vremena.
Sudski spisi mogu se razgledati, prepisivati ili tražiti odredjene inforamcije, po odobrenju predjsdnika suda, od 08-14 časova.