Akti sudaPRAVILNIK O ANONIMIZACIJI PODATAKA U SUDSKIM ODLUKAMA

PLAN INTEGRITETA

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA ZA 2017.G.

KADROVSKI PLAN OSNOVNOG SUDA U KOTORU ZA 2018.G.

PLAN RADA ZA 2018.G.