Akti sudaIZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA RADA ZA 2018.G. SA PREPORUKAMA O NAČINU RADA ZA 2019.G.

PRAVILNIK O ANONIMIZACIJI PODATAKA U SUDSKIM ODLUKAMA

PLAN INTEGRITETA

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA ZA 2017.G.

KADROVSKI PLAN OSNOVNOG SUDA U KOTORU ZA 2018.G.