Portparol

Špiro Pavićević,
sudija Osnovnog suda u Kotoru,
br.tel.032/325-566, lokal 121
e-mail: spiro.pavicevic@sudstvo.me