Iznos isplaćene naknade braniocimaIznos isplaćene naknade braniocima po službenoj dužnosti