Uvodna riječ

Dobrodošli na web stranicu Osnovnog suda u Nikšiću

Na našoj stranici možete pronaći sve potrebne informacije o Osnovnom sudu u Nikšiću, organizaciji, nadležnostima, godišnjem izvještaju o radu suda, rasporedu suđenja, svim donešenim pravilnicima, programima, kao i o svim pravosnažnim odlukama donešenim od strane ovog suda.
Ovakav vid dostupnosti  radu suda  ima za cilj da građani imaju kako  objektivniju sliku o radu suda, tako i što  funkcionalniju i efikasniju  uslugu.
Ovakvim modernim i profesionalnijim pristupom upravljanju i organizaciji rada Osnovnog suda u Nikšiću  nastojimo da osavremenimo i omogućimo da do građana dodju informacije na što  brži, potpuniji i jednostavniji  način, što je u konačnom i cilj i uspjeh kako Osnovnog suda u Nikšiću, tako i cjelokupnog pravosuđa države Crne Gore, koja za cilj ima cjelolokupnu i korjenitu reformu pravosuđa, koja ide u korak sa savremenim tokovima.
U nadi da ćete  posjetom našem web sajtu pronaći sve neophodne informacije, očekujemo i Vaše mišljenje , sugestije, primjedbe i pohvale, kako bi svakim danom web stranica Osnovnog suda u Nikšiću uznapredovala.
S poštovanjem,

                                                                                               PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                   Vukota Vujačić,s.r.
 

Osnovni Sud Niksic

23. 12. 2014.Adresa:

Nikole Tesle 2
81400
Niksic
Kabinet Predsjednika
Tel/ fax+38240244-878

Telefoni/Fax  Centrala:
+38240244-852
+38240244-862

Parnična pisarnica:
+38240244-852
+38240244-862
        Lok:305
 
Vanparnična pisarnica:
+38240244-852
+38240244-862
        Lok163
 
Krivična pisarnica:
+38240244-852
+38240244-862
        Lok:124

Izvršna pisarnica:
+38240244-852
+38240244-862
        Lok:129

Služba za besplatnu pravnu pomoć:
+38240244-852
+38240244-862
        Lok:115
  • osnovni sud niksic