Kabinet predsjednika

Vukota Vujačić, Predsjednik Osnovnog suda Nikšić
Tel/fax  +38240/244-878
E mail: vukota.vujacic@sudstvo.me

Slavica Radulović, sekretarka Osnovnog suda Nikšić
Tel +38240/244-788
Fax +38240/244-878
E mail: slavica.radulovic@sudstvo.me