Odluke:


K 127/2019 - OSNOVNI SUD U NIKŠICU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: PRVOSTEPENI KRIVIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 25.07.2019
pogledajte odluku
P 1270/2019 - OSNOVNI SUD U NIKŠICU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 23.07.2019
pogledajte odluku
P 391/2019 - OSNOVNI SUD U NIKŠICU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 23.07.2019
pogledajte odluku
P 1330/2019 - OSNOVNI SUD U NIKŠICU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 22.07.2019
pogledajte odluku
P 985/2017 - OSNOVNI SUD U NIKŠICU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 19.07.2019
pogledajte odluku
P 266/2019 - OSNOVNI SUD U NIKŠICU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 19.07.2019
pogledajte odluku
P 709/2019 - OSNOVNI SUD U NIKŠICU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 18.07.2019
pogledajte odluku
Kv 204/2019 - OSNOVNI SUD U NIKŠICU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 17.07.2019
pogledajte odluku
Mal 156/2019 - OSNOVNI SUD U NIKŠICU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI MALE VRIJEDNOSTI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 17.07.2019
pogledajte odluku
P 1321/2019 - OSNOVNI SUD U NIKŠICU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 17.07.2019
pogledajte odluku