Portparol

 
Dostupnost javnosti rada suda, odnosno upoznavanje javnosti sa odlukama, postupcima, pravnim stavovima, inicijativama, predlozima i svim drugim pitanjima iz rada suda, je osnovni princip rada suda. To je način kontrole rada suda i način sticanja povjerenja građana i ukupne javnosti u zakonit rad suda.

 
Portparol Osnovnog suda u Nikšiću je savjetnik Svetlana Lalović

E-mail: svetlana.lalovic@sudstvo.me
Kontakt
tel:   +38240/244-852 i 244-862 lokal 115
           mob:   +38269/294919