Predsjednik suda

28. 04. 2016.

BIOGRAFIJA

Vukota Vujačić je rođen dana 10.11.1957.godine u Krscu, opština Nikšić. Osnovnu školu  "Branko Višnjić" u Krscu završio je 1972.godine, a gimnaziju JU "Stojan Cerović" u Nikšiću 1974.godine. Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore " Veljko Vlahović" u Podgorici završio je 17.02.1984.godine .Svoj pripravnički staž obavljao je u Opštinskom sudu Nikšić u periodu od 21.08.1986.godine zaključno sa 31.08.1988.godine. Pravosudni ispit položio je 06.10.1988.godine. Za sudiju Opštinskog suda za prekršaje NIkšić izabran je dana 12.09.1989.godine,  dok je na sjednici opštine Nikšić održane 30.07.1991.godine izabran za predsjednika Opštinskog suda za prekršaje Nikšić, koju funkciju je obavljao do  01.02.1994.godine. Na sjednici Skupštini Republike Crne Gore održane dana 25. i 26.01.1994.godine izabran je za sudiju Osnovnog suda u Nikšiću, a sa radom je počeo dana 01.02.1994.godine. U periodu od 1994.godine do 2014.godine obavljao je poslove istražnog sudije, potom sudije za istragu i sudije pojedinca-krivičara u Osnovnom sudu Nikšić, a dana 23.07.2014.godine izabran na funkciju Predsjednika Osnovnog suda u Nikšiću.