Ovlašćeno lice za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama:

28. 04. 2016.


Svetlana Lalović, savjetnica
tel. +382-40-244-862 lok. 115
 e-mail: svetlana.lalovic@sudstvo.me