Osnovni sud Podgorica


 
OSNOVNI SUD PODGORICA                                       

Adresa: Ul. 13. jula br.4, Podgorica
e-mail: os.pg@sudstvo.me
Tel: 020/ 481 200
Fax: 020/ 203 245


Parnična pisarnica:
020/ 481 238
020/ 481 239

Krivična pisarnica:
020/ 481 241
020/ 481 242

Izvršna pisarnica:
020/ 481 229

Služba za besplatnu pravnu pomoć:
020/ 481 285

Radno vrijeme suda:
ponedjeljak – petak
07 – 15 sati

Rad sa strankama:
08 - 13 sati

Pisarnice:
Rad sa strankama:
08 - 13 sati

Služba za besplatnu pravnu pomoć:
Rad sa strankama:
ponedjeljak - četvrtak
08 - 13 sati

Prijem pošte:
Shodno izmjenama po programu PRIS-a, prijem pošte
se odvija na šalterima pisarnica, zavisno od vrste predmeta,
svakog radnog dana od 08 do 13 sati.