Specijalistička obuka za sudije za maloljetnike

18. 04. 2013.


Specijalistička obuka za sudije za maloljetnike će se održati 22 - 25. aprila 2013. godine  u Budvi - Bečićima, a istoj će prisustvovati sudije Jelena Perović Kovačević i Goran Đuković.
 

Seminar na temu

19. 02. 2013.


U okviru Programa obuke nosilaca pravosudne funkcije o borbi protiv korupcije, Program obuke br. 1 - Lični i institucionalni integritet, dana 28. februara i 1. marta 2013. godine, u Budvi/Bečićima, će se održati seminar za predsjednike sudova na temu "Upravljanje sudovima", na kojem će prisustvovati predsjednik suda Zoran Radović.
 

Seminar "Zaštita prava na privatnost"

15. 02. 2013.


Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u partnerstvu sa Centrom za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore i AIRE Centrom iz Londona, organizuje dvodnevni seminar na temu Zaštita prava na privatnost, koji će se održati 22. i 23. februara 2013. godine u Kolašinu.
 
Seminar ima za cilj da doprinese jačanju institucionalnih kapaciteta crnogorskog pravosuđa, kao i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva i prakse sa evropskim standardima zaštite prava na privatnost, a na seminaru će učestvovati sudije Milica Vlahović i Ibrahim Smailović.
 

Seminar na temu "Lični i institucionalni integritet"

03. 12. 2012.


Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore, u saradnji sa Programom za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), Kancelarija u Crnoj Gori, Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju (OSCE), Misija u Crnoj Gori i Upravom za kadrove Crne Gore, organizuje seminar na temu "Lični i institucionalni integritet" - Programa obuke br. 1 koji je dio Programa obuke nosilaca pravosudne funkcije o borbi protiv korupcije. Seminar će se održati 13. i 14. decembra 2012. godine u Budvi/Pržno, a na istom će učestvovati sudije Dragiša Baletić i Radonja Radonjić.
 
Cilj seminara je unapređenje znanja nosilaca pravosudne funkcije u oblasti ličnog i institucionalnog integritete, profesionalne etike i nezavisnosti.
 
 

Obuka za pripremu kandidata za javne izvršitelje

03. 12. 2012.


Ministarstvo pravde i ljudskih prava, u saradnji sa OSCE, organizuje obuku za pripremu kandidata za javne izvršitelje. Obuka je zakazana za 6. i 7. decembar 2012. godine, održaće se u hotelu "Maestral" u Pržnu, a sprovodiće je javni izvršitelji iz okruženja i sudije iz Crne Gore. Planirano je da učesnik obuke bude sudija Milena Matović.
 

Ostale informacije