Akti sudaProgram za rješavanje neriješenih predmeta za 2019.godinu

Izvještaj o sprovođenju plana rada Osnovnog suda u Podgorici za 2018.godinu

Plan rada Osnovnog suda u Podgorici za 2019.godinu

Godišnji raspored poslova u 2019.godini

Plan rada Osnovnog suda u Podgorici za 2018.godinu