Istorijat


Nakon viševjekovnog svekolikog razvoja sudstva u Crnoj Gori, amandmanima na Ustav Crne Gore od 28. februara 1989. godine, utvrđena su nova ustavna rješenja u sistemu sudske vlasti, prema kojima se nadležnost redovnih sudova i postupak pred tim sudovima utvrđuje zakonom. Zakonom se utvrđuje i obrazovanje, sastav, izbor i prestanak sudijske funkcije, a sve na temelju sposobnosti za njeno vršenje i nezavisnosti u suđenju, usljed čega je donijet  Zakon o redovnim sudovima, koji je stupio na snagu 06. decembra 1991. godine. Ovim zakonom utvrđeno je da redovni sudovi vrše sudsku vlast u granicama svoje nadležnosti, a kao redovni sudovi su ustanovljeni osnovni sudovi, viši sudovi, privredni sudovi i Vrhovni sud Republike Crne Gore. Obrazovani su osnovni sudovi prema teritorijalnoj nadležnosti, među kojima i Osnovni sud u Titogradu. Novi naziv sudova prvog stepena - osnovni sudovi, zamjenjuje dotadašnji naziv opštinskih sudova.

Zakonom o sudovima donijetim na Skupštini Republike Crne Gore u junu 1995. godine, ustanovljeni su osnovni sudovi među kojima, prema utvrđenoj mjesnoj nadležnosti, i Osnovni sud u Podgorici. Isti je osnovan i Zakonom o sudovima Republike Crne Gore 2004. godine ( "Sl. list RCG" br. 49/2004).

Osnovni sud u Podgorici je osnovan Zakonom o sudovima Crne Gore ("Sl. list CG" br. 22/2008 i "Sl. list CG" br. 39/2011).