Odjeljenja i vijeća

13. 05. 2016.

Sudijska odjeljenja:
 
KRIVIČNO ODJELJENJE
 
Goran Đuković - sudija za maloljetnike i predsjednik krivičnog odjeljenja
Željka Jovović
Nada Rabrenović
Larisa Mijušković -Stamatović
Nenad Vujanović
Rade Ćetković
 
SUDIJE ZA ISTRAGU
 
Miladin Pejović
Zoran Radović
 
 
KRIVIČNO VIJEĆE
 
Zoran Radović
Goran Đuković
Željka Jovović
Larisa Mijušković - Stamatović -zamjenik člana vijeća
Nenad Vujanović - zamjenik člana vijeća
Nada Rabrenović- zamjenik člana vijeća
Rade Ćetković- zamjenik člana vijeća
 
 
GRAĐANSKO ODJELJENJE
 
Dijana Radulović- predsjednik građanskog odjeljenja
Milena Matović- zamjenik predsjednika suda
Veljko Radovanović
Danilo Jegdić
Dragiša Baletić
Milica Vlahović
Branka Zeković
Radmila Perović
Ana Delić
Ana Bečanović
Jelena Vulović
Katarina Janković
Milica Radović
Milena Brajović
Mladen Grdinić
Arsenije Gatolin
Radovan Vlaović
Vesna Banjević
Dijana Rovčanin
Simo Rašović
Sanja Došljak
Tamara Šuković
Meliha Feleć (vanparnica)
 
 
IZVRŠNO ODJELJENJE
 
Ivana Becić
Biljana Krgović
 
 
"IP" VIJEĆA
       
          I
Jelena Vulović
Dragiša Baletić
Dijana Rovčanin
        II
Vesna Banjević
Radovan Vlaović
Milica Vlahović
       III
Simo Rašović
Milena Matović
Ana Delić
  
 
         IV
Katarina Janković
Milica Radović
Dijana Radulović
     
        V
Danilo Jegdić
Arsenije Gatolin
Radmila Perović
  
            VI
       
Tamara Šuković
Milena Brajović
Veljko Radovanović
 
         VII
 
Ana Bečanović
Branka Zeković
Mladen Grdinić
"RP" VIJEĆE
 
Dijana Radulović
Dragiša Baletić
Ana Delić
ODJELJENJE SUDSKE PRAKSE
 
 
Danilo Jegdić- predsjednik
Nenad Vujanović
Ana Bečanović
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Marina Kalezić
 
 
Na bolovanju:
Marija Bošković
Snežana Armenko
 
Upućen u Ministarstvo pravde:
Ibrahim Smailović.
 
Upućena u Evropski sud u Strazburu:
Katarina Peković