Odjeljenja i vijeća

16. 01. 2019.

Sudijska odjeljenja
 
KRIVIČNO ODJELJENJE
 
Goran Đuković - sudija za maloljetnike i predsjednik krivičnog odjeljenja
Željka Jovović
Nada Rabrenović
Larisa Mijušković - Stamatović
Nenad Vujanović
Rade Ćetković

U slučaju izuzeća sudije za maloljetnike Gorana Đukovića u maloljetničkim predmetima će postupati ostale sudije krivičnog odjeljenja, slučajnom dodjelom predmeta.

Sudije krivičnog odjeljenja će postupati i u vanparničnim predmetima sudije Stanojke Pajović.

SUDIJE ZA ISTRAGU
 
Miladin Pejović
Zoran Radović
 
 
KRIVIČNO VIJEĆE
         
            I

Zoran Radović
Željka Jovović
Rade Ćetković

          II
Nenad Vujanović
Larisa Mijušković - Stamatović
Nada Rabrenović
 
Goran Đuković - zamjenik člana vijeća
 
 
GRAĐANSKO ODJELJENJE
 
Dijana Radulović - predsjednik građanskog odjeljenja
Milena Matović - zamjenik predsjednika suda
Veljko Radovanović
Dragan Šćepović
Branka Zeković
Radmila Perović
Ana Delić
Ana Bečanović
Katarina Janković
Milica Radović
Milena Brajović
Mladen Grdinić
Arsenije Gatolin
Radovan Vlaović
Vesna Banjević
Dijana Rovčanin
Simo Rašović
Tamara Šuković
Biljana Krgović
Branislav Leković
Dragan Babovć
Marija Bošković
Sanja Došljak
Katarina Peković
Snežana Armenko
Meliha Feleć
Jelena Anđelić

Sudije građanskog odjeljenja će postupati i u vanparničnim predmetima sudije Stanojke Pajović.
 
VANPARNIČNI SUDIJA
 
Bojana Burzan

U slučaju izuzeća, kao vanparnične sudije postupaće ostale sudije Građanskog odjeljenja, slučajnom dodjelom predmeta.
 
IZVRŠNI SUDIJA
 
Ivana Becić

U slučaju izuzeća, kao izvršni sudija postupaće sudija Milena Matović, a u slučaju da i ona bude izuzeta, postupaće sudija Vesna Banjević.
 
 
"IP" VIJEĆA
       
             I
Milena Matović
Katarina Peković
Mladen Grdinić
 
            II
Vesna Banjević
Milica Radović
Branislav Leković
   
           III
Dijana Radulović
Ana Delić
Milena Brajović
  
          IV
Veljko Radovanović
Ana Bečanović
Radovan Vlaović
 
U slučaju izuzeća nekog od članova vijeća, popunjavanje vijeća će se vršiti članovima drugih vijeća, slučajnom dodjelom predmeta.
 
Neriješene predmete do dana utvrđivanja Godišnjeg rasporeda poslova za 2019. godinu, završiće "Ip" vijeća po rasporedu iz 2018. godine.
 
 
"RP" VIJEĆE
 
 
Marija Bošković
Dijana Rovčanin
Tamara Šuković
  
BESPLATNA PRAVNA POMOĆ
 
Milena Matović

 
ODJELJENJE SUDSKE PRAKSE
 
Snežana Armenko - predsjednik
Nenad Vujanović
Ana Bečanović
 
 
SLUŽBENIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU I SLOBODNI  PRISTUP INFORMACIJAMA
 
Anja Krkeljić Milić
 
 
ADMINISTRATOR PRAVOSUDNO-INFORMACIONOG SISTEMA
 
Vladimir Bulatović
 
SAVJETNICI
 
 
Služba besplatne pravne pomoći:
Jana Muratović
 
Pritužbe i kontrolni zahtjevi:
Anja Krkeljić Milić
Vladimir Bulatović
 
Krivično vijeće:
Luka Radulović
Ana Stojanovski
Ivana Martić
Milica Ćetković
 
Vanparnica:
Jelena Radović
Nevena Radenović
 
Izvršenje:
Ivan Vukićević
Aleksandar Veljović
 
Krivično odjeljenje:
Haris Šabotić
Mirko Kojović
Valentina Brnjada (savjetnica će raditi i u "Ip" referatu)
Žaklina Vučinić
Milica Ćetković
Ivana Radović
 
 
Građansko odjeljenje:
Željka Dragović
Radojka Nišavić
Jelena M. Radović
Snežana Vulević
Vladimir Bulatović
Milena Bojić
Ivana Žujović
Nikola Rakočević
Filip Pavićević
Ivana Đeković
Milena Bojović
Neda Radović
Jelena Šimrak
Miloš Moračanin
Marija Perišić
Alisa Kurtagić
Đurđica Ćupić
Emina Gadžović
Dejana Mugoša
Vjera Rolović
Miloš Jokanović
Dejan Zečević
Ivana Nikitović
Nikoleta Golubović
 
Sudije na bolovanju:
Stanojka Pajović
 
Privremeno udaljen sa funkcije:
Danilo Jegdić
 
Savjetnici na bolovanju:
Sabina Hajdarpašić
Tanja Radusinović
Milena Marković - Vujanović
Sanja Vuković
Ivanka Šćepanović