Odjeljenja i vijeća

24. 10. 2017.

Sudijska odjeljenja:
 
KRIVIČNO ODJELJENJE
 
Goran Đuković - sudija za maloljetnike i predsjednik krivičnog odjeljenja
Željka Jovović
Nada Rabrenović
Larisa Mijušković - Stamatović
Nenad Vujanović
Rade Ćetković
Sudije krivičnog odjeljenja će postupati i u vanparničnim predmetima sudije Stanojke Pajović.
SUDIJE ZA ISTRAGU
 
Miladin Pejović
Zoran Radović
 
KRIVIČNO VIJEĆE
 
Zoran Radović
Goran Đuković
Željka Jovović
Larisa Mijušković - Stamatović - zamjenik člana vijeća
Nenad Vujanović - zamjenik člana vijeća
Nada Rabrenović - zamjenik člana vijeća
Rade Ćetković - zamjenik člana vijeća
 
GRAĐANSKO ODJELJENJE
 
Dijana Radulović - predsjednik građanskog odjeljenja
Milena Matović - zamjenik predsjednika suda
Veljko Radovanović
Danilo Jegdić
Dragiša Baletić
Milica Vlahović
Branka Zeković
Radmila Perović
Ana Delić
Ana Bečanović
Jelena Vulović
Katarina Janković
Milica Radović
Milena Brajović
Mladen Grdinić
Arsenije Gatolin
Radovan Vlaović
Vesna Banjević
Dijana Rovčanin
Simo Rašović
Tamara Šuković
Biljana Krgović
Branislav Leković
Dragan Babović
Marija Bošković
Snežana Armenko
Meliha Feleć
Jelena Anđelić
Sudije građanskog odjeljenja će postupati i u vanparničnim predmetima sudije Stanojke Pajović.
 
VANPARNIČNI SUDIJA
 
Bojana Burzan
 
IZVRŠNI SUDIJA
 
Ivana Becić
 
"IP" VIJEĆA
       
             I
Jelena Vulović
Dragiša Baletić
Dijana Rovčanin

            II
Vesna Banjević
Radovan Vlaović
Milica Vlahović
   
           III
Simo Rašović
Milena Matović
Ana Delić
  
          IV
Katarina Janković
Milica Radović
Dijana Radulović
     
          V
Danilo Jegdić
Arsenije Gatolin
Radmila Perović
  
         VI
Tamara Šuković
Milena Brajović
Veljko Radovanović
 
         VII
Ana Bečanović
Branka Zeković
Mladen Grdinić
 
        VIII
Biljana Krgović
Meliha Feleć
Branislav Leković
 
"RP" VIJEĆE
 
Dijana Radulović
Dragiša Baletić
Ana Delić

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ
 
 
Milena Matović
 
ODJELJENJE SUDSKE PRAKSE
 
Snežana Armenko - predsjednik
Nenad Vujanović
Ana Bečanović
 
SLUŽBENIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA
 
Anja Krkeljić
 
ADMINISTRATOR PRAVOSUDNO - INFORMACIONOG SISTEMA

 
Mirza Ademović
 
SAVJETNICI
 
Služba besplatne pravne pomoći:
Alisa Kurtagić
 
Pritužbe:
Anja Krkeljić
Mirza Ademović
 
Krivično vijeće:
Vanja Vujović
Luka Radulović
Branko Dujović
Ana Stojanovski
 
Vanparnica:
Jelena Radović
Dijana Raonić
 
Izvršenje:
Ivan Vukićević
Aleksandar Veljović
 
Krivično odjeljenje:
Haris Šabotić
Mirko Kojović
Valentina Brnjada
Žaklina Vučinić
 
Građansko odjeljenje:
Željka Dragović
Radojka Nišavić
Jelena M. Radović
Tanja Radusinović
Snežana Vulević
Mladen Bulatović
Vladimir Bulatović
Milena Bojić
Ivana Žujović
Ivana Martić
Nikola Rakočević
Filip Pavićević
Ivana Đeković
Milena Bojović
Ivanka Šćepanović
Neda Radović
Milena Marković-Vujanović
Jelena Šimrak
Miloš Moračanin
Sanja Vuković
Marija Perišić
 
Sudije na bolovanju:
Sanja Došljak
Stanojka Pajović
 
Upućena u Evropski sud u Strazburu:
Katarina Peković
 
Savjetnici na bolovanju:
Jelena Dragićević
Sabina Hajdarpašić