Odjeljenja i vijeća

30. 01. 2018.

Sudijska odjeljenja
 
KRIVIČNO ODJELJENJE
 
Goran Đuković - sudija za maloljetnike i predsjednik krivičnog odjeljenja
Željka Jovović
Nada Rabrenović
Larisa Mijušković - Stamatović
Nenad Vujanović
Rade Ćetković
 
Sudije krivičnog odjeljenja će postupati i u vanparničnim predmetima sutkinje Stanojke Pajović.
 
 
SUDIJE ZA ISTRAGU
 
Miladin Pejović
Zoran Radović
 
 
KRIVIČNO VIJEĆE
 
            I
Zoran Radović
Željka Jovović
Rade Ćetković
 
            II
Nenad Vujanović
Larisa Mijušković - Stamatović
Nada Rabrenović
 
Goran Đuković- zamjenik člana vijeća
           
 
GRAĐANSKO ODJELJENJE
 
Dijana Radulović - predsjednica građanskog odjeljenja
Milena Matović - zamjenica predsjednika suda
Veljko Radovanović
Dragan Šćepović
Dragiša Baletić
Milica Vlahović
Branka Zeković
Radmila Perović
Ana Delić
Ana Bečanović
Jelena Vulović
Katarina Janković
Milica Radović
Milena Brajović
Mladen Grdinić
Arsenije Gatolin
Radovan Vlaović
Vesna Banjević
Dijana Rovčanin
Simo Rašović
Tamara Šuković
Biljana Krgović
Branislav Leković
Dragan Babović
Marija Bošković
Snežana Armenko
Meliha Feleć
Jelena Anđelić
 
Sudije građanskog odjeljenja će postupati i u vanparničnim predmetima sutkinje Stanojke Pajović.
 
 
VANPARNIČNI SUDIJA
 
Bojana Burzan
 
IZVRŠNI SUDIJA
 
Ivana Becić
 
"IP" VIJEĆA
       
            I
Jelena Vulović
Dragiša Baletić
Dijana Rovčanin
 
            II
Vesna Banjević
Radovan Vlaović
Milica Vlahović
   
            III
Simo Rašović
Milena Matović
Ana Delić
  
            IV
Katarina Janković
Milica Radović
Dijana Radulović
     
            V
Dragan Šćepović
Arsenije Gatolin
Radmila Perović
  
            VI        
Tamara Šuković
Milena Brajović
Veljko Radovanović
 
            VII
Ana Bečanović
Marija Bošković
Mladen Grdinić
 
            VIII
Biljana Krgović
Meliha Feleć
Branislav Leković
 
            IX
Snežana Armenko
Bojana  Burzan
Jelena Anđelić
 
"RP" VIJEĆE
 
Dijana Radulović
Dragiša Baletić
Ana Delić
 
 
BESPLATNA PRAVNA POMOĆ
 
Milena Matović
 
ODJELJENJE SUDSKE PRAKSE
 
Snežana Armenko - predsjednica
Nenad Vujanović
Ana Bečanović
 
 
SLUŽBENICA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA
 
Anja Krkeljić
 
 
ADMINISTRATOR PRAVOSUDNO-INFORMACIONOG SISTEMA
 
Mirza Ademović
 
 
SAVJETNICI
 
 
Služba besplatne pravne pomoći:
Alisa Kurtagić
 
Pritužbe i kontrolni zahtjevi:
Anja Krkeljić
Mirza Ademović
 
Krivično vijeće:
Vanja Vujović
Luka Radulović
Branko Dujović
Ana Stojanovski
 
Vanparnica:
Jelena Radović
Dijana Raonić
 
Izvršenje:
Ivan Vukićević
Aleksandar Veljović
 
Krivično odjeljenje:
Haris Šabotić
Mirko Kojović
Valentina Brnjada
Žaklina Vučinić
 
Građansko odjeljenje:
Željka Dragović
Radojka Nišavić
Jelena M. Radović
Tanja Radusinović
Snežana Vulević
Mladen Bulatović
Vladimir Bulatović
Milena Bojić
Ivana Žujović
Ivana Martić
Nikola Rakočević
Filip Pavićević
Ivana Đeković
Milena Bojović
Ivanka Šćepanović
Neda Radović
Milena Marković - Vujanović
Jelena Šimrak
Miloš Moračanin
Sanja Vuković
Marija Perišić
 
Sudije na bolovanju:
Sanja Došljak
Stanojka Pajović
 
Upućena u Evropski sud u Strazburu:
Katarina Peković
 
Privremeno udaljen sa funkcije:
Danilo Jegdić
 
Savjetnici na bolovanju:
Jelena Dragićević
Sabina Hajdarpašić