Sudije • Milena Matović

   Sudija / Zamjenik predsjednika suda

  sudija - Pravni fakultet završila 2002. godine
  - Pravosudni ispit položila 2005. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u martu 2010. godine.
 • Miladin Pejović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 1982. godine
  - Pravosudni ispit položio 1987. godine

  Kretanje u službi:
  - Pripravnik u Republičkom sudu za prekršaje u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Opštinskom sudu za prekršaje u Podgorici,
  - Advokat,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u februaru 1995. godine.
 • Larisa M. Stamatović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 1998. godine
  - Pravosudni ispit položila 2001. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u aprilu 2006. godine.
 • Vesna Banjević

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2000. godine
  -Pravosudni ispit položila 2003. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u julu 2006. godine
 • Željka Jovović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 1992. godine
  - Pravosudni ispit položila 1995. godine

  Kretanje u službi:
  - Pripravnik u Osnovnom sudu u Nikšiću,
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Nikšiću,
  - Stručni saradnik u Vrhovnom sudu Crne Gore,
  - Sekretar Vrhovnog suda Crne Gore,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u avgustu 2008. godine.
 • Marija Bošković

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2002. godine
  - Pravosudni ispit položila 2004. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u avgustu 2008. godine.
 • Dijana Radulović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2001. godine
  - Pravosudni ispit položila 2004. godine

  Kretanje u službi:
  - Pripravnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u avgustu 2008. godine.
 • Branka Zeković

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 1980. godine
  - Pravosudni ispit položila 1987. godine

  Kretanje u službi:
  - Pripravnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nikšiću,
  - Šef opšte pravne i kadrovske službe u Gradskom zavodu za HMP u Beogradu,
  - Savjetnik kod Osnovnog tužioca u Nikšiću,
  - Stručni saradnik u Područnom organu za prekršaje u Nikšiću,
  - 2005. godine izabrana za sudiju Osnovnog suda u Bijelom Polju,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u avgustu 2008. godine.
 • Veljko Radovanović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 2001. godine
  - Pravosudni ispit položio 2004. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u avgustu 2008. godine.
 • Danilo Jegdić

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 2002. godine
  - Pravosudni ispit položio 2004. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u oktobru 2008. godine.
 • Radmila Perović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2000. godine
  - Pravosudni ispit položila 2003. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici.
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u novembru 2008. godine.
 • Goran Đuković

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 1997. godine
  - Pravosudni ispit položio 2002. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u novembru 2008. godine.
 • Nada Rabrenović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 1986. godine
  - Pravosudni ispit položila 1991. godine

  Kretanje u službi:
  - Pripravnik u PTRO "Bojna Njiva" - Mojkovac,
  - Advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji u Podgorici,
  - Savjetnik za poreske prekršaje u Direkciji javnih prihoda, Filijala u Baru,
  - Savezni devizni inspektor u kontroli u Saveznom deviznom inspektoratu,
  - Stručni saradnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Sekretar Višeg suda u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u decembru 2008. godine.
 • Katarina Janković

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2001. godine
  - Pravosudni ispit položila 2004. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u februaru 2010. godine.
 • Ana Bečanović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2004. godine
  - Pravosudni ispit položila 2007. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Savjetnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u aprilu 2010. godine.
 • Snežana Armenko

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2003. godine
  - Pravosudni ispit položila 2006. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Samostalni savjetnik u Kancelariji Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u aprilu 2010. godine.
 • Nenad Vujanović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 2005. godine
  - Pravosudni ispit položio 2008. godine
   
  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Savjetnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u septembru 2013. godine.
 • Biljana Krgović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2006. godine
  - Pravosudni ispit položila 2009. godine
   
  Kretanje u službi:
  - Pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Savjetnik u Sekretarijatu Sudskog savjeta,
  - Savjetnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u februaru 2014. godine.
 • Ana Delić

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2002. godine
  - Pravosudni ispit položila 2006. godine
   
  Kretanje u službi:
  - Pripravnik u Područnom organu za prekršaje u Podgorici,
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Savjetnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u julu 2014. godine.
 • Ivana Becić

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2006. godine
  - Pravosudni ispit položila 2010. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u aprilu 2015. godine
 • Meliha Feleć

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2007. godine
  - Pravosudni ispit položila 2010. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Rožajama,
  - Stručni saradnik u advokatskoj kancelariji,
  - Savjetnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u aprilu 2015. godine
 • Milica Radović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2001. godine
  - Pravosudni ispit položila 2005. godine

  Kretanje u službi:
   - Pripravnik u advokatskoj kancelariji,
  - Savjetnik u Službi Predsjednika Opštine Nikšić,
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u julu 2015. godine.
 • Katarina Peković

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2005. godine
  - Pravosudni ispit položila 2008. godine

  Kretanje u službi:
  - Pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Savjetnik u u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u julu 2015. godine
  - Bila upućena na rad u Evropski sud za ljudska prava u Strazburu u periodu od 01.05.2016.godine do 31.08.2018.godine
 • Milena Brajović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2007. godine
  - Pravosudni ispit položila 2010. godine
   
  Kretanje u službi:

   - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici
  - Savjetnik u Osnovnom sudu u Podgorici
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u oktobru 2015. godine
 • Rade Ćetković

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 2008. godine;
  - Pravosudni ispit položio 2012. godine;

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici;
  - Savjetnik u Osnovnom sudu u Podgorici;
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u oktobru 2015. godine.
 • Mladen Grdinić

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 2008. godine
  - Pravosudni ispit položio 2011. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Savjetnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u oktobru 2015. godine
 • Radovan Vlaović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 2009. godine
  -  Pravosudni ispit položio 2011. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici
  - Savjetnik u Osnovnom sudu u Podgorici
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u oktobru 2015. godine
 • Arsenije Gatolin

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet zavrsio 2005.godine
  - Pravosudni ispit položio 2008.godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Višem sudu u Podgorici
  - Savjetnik u Osnovnom sudu u Podgorici
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u oktobru 2015. godine
 • Simo Rašović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 2008. godine
  - Pravosudni ispit položio 2011. godine

  Kretanje u službi:
   - Sudijski pripravnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Savjetnik u Apelacionom sudu Crne Gore,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u novembru 2015. godine
 • Dijana Rovčanin

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2007. godine
  - Pravosudni ispit položila 2010. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Savjetnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u novembru 2015. godine
 • Tamara Šuković

   Sudija

  sudija
  - Pravni fakultet završila 2009. godine.
  - Za svaku studijsku godinu, dobitnik priznanja za najboljeg studenta Pravnog fakulteta, prosječna ocjena 10.
  - Dobitnik plakete Univerziteta Crne Gore za najboljeg studenta u oblasti društvenih nauka.
  - Dobitnik nagrade 19. decembar grada Podgorice.
  - Dobitnik nagrade za najboljeg studenta, koju dodjeljuje Advokatska komora Crne Gore.
  - Završila master studije u oblasti krivičnog prava.
  - Tečno govori engleski jezik, sa osnovama znanja italijanskog i francuskog jezika.
  - Pravosudni ispit položila 2012.godine.

  Kretanje u službi:
  - 2010.- 2013.godina: Pripravnik u Vrhovnom sudu Crne Gore
  - 2013.-2016.godina: Šef kabineta predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana 01. 02. 2016.godine.
   
 • Sanja Došljak

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2007. godine
  - Pravosudni ispit položila 2009. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Savjetnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u februaru 2016. godine
   
 • Dragan Babović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 2003. godine
  - Pravosudni ispit položio 2010. godine

  Kretanje u službi:
  - Pripravnik u Područnom organu za prekršaje PJ Podgorica,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Nikšiću izabran u aprilu 2011. godine,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u maju 2016. godine.
   
   
 • Branislav Leković

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 2001. godine
  - Pravosudni ispit položio 2005. godine

  Kretanje u službi:
  -
  Sudijski pripravnik u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju
  - Stručni saradnik u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju
  - Za sudiju Osnovnog suda u Herceg Novom izabran u avgustu 2008. godine
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u septembru 2016. godine
 • Stanojka Pajović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 1990.godine
  - Pravosudni ispit položila 1993.godine

  Kretanje u službi:
  - Pripravnik u Republičkom sekretarijatu za narodnu odbranu
  - Pripravnik u Osnovnom sudu u Nikšiću
  - Za sudiju Osnovnog suda u Nikšiću izabrana u julu 1996.godine
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u septembu 2016.godine
 • Jelena Anđelić

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2005.godine
  - Pravosudni ispit položila 2008.godine

  Kretanje u službi:
  - Pripravnik u Osnovnom sudu u Nikšiću
  - Savjetnik u Osnovnom sudu u Nikšiću
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana dana 11.10.2017.godine
 • Bojana Burzan

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2008.godine
  - Pravosudni ispit položila 2012.godine

  Kretanje u službi:
  - Pripravnik u Vrhovnom sudu Crne Gore  od 2009.g. do 2012.g. (praksa u Osnovnom sudu u Podgorici u trajanju od 15 mjeseci)
  - Savjetnik u Višem sudu u Podgorici od 2013.g. do 2014.g. (upućena u Ministarstvo pravde - Direktorat za pravosuđe)
  - Savjetnik u Vrhovnom sudu Crne Gore od 2014.g. do 2017.g.
  - Izabrana za sudiju Osnovnog suda u Podgorici dana 11.10.2017.godine
 • Dragan Šćepović

   Sudija

  sudija  
  - Pravni fakultet završio 1983.godine
  - Pravosudni ispit položio 2000.godine
   
  Kretanje u službi:
  - Stručni saradnik u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama od 2002.godine do 2006.godine
  - Za sudiju Osnovnog suda u Beranama izabran dana 22.03.2006.godine.
  - Trajno raspoređen u Osnovni sud u Podgorici dana 21.12.2017.godine.