Sudije • Milena Matović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2002. godine
  - Pravosudni ispit položila 2005. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u martu 2010. godine.
 • Goran Đuković

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 1997. godine
  - Pravosudni ispit položio 2002. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u novembru 2008. godine.
 • Željka Jovović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 1992. godine
  - Pravosudni ispit položila 1995. godine

  Kretanje u službi:
  - Pripravnik u Osnovnom sudu u Nikšiću,
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Nikšiću,
  - Stručni saradnik u Vrhovnom sudu Crne Gore,
  - Sekretar Vrhovnog suda Crne Gore,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u avgustu 2008. godine.
 • Radmila Perović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2000. godine
  - Pravosudni ispit položila 2003. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici.
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u novembru 2008. godine.
 • Branka Zeković

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 1980. godine
  - Pravosudni ispit položila 1987. godine

  Kretanje u službi:
  - Pripravnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nikšiću,
  - Šef opšte pravne i kadrovske službe u Gradskom zavodu za HMP u Beogradu,
  - Savjetnik kod Osnovnog tužioca u Nikšiću,
  - Stručni saradnik u Područnom organu za prekršaje u Nikšiću,
  - 2005. godine izabrana za sudiju Osnovnog suda u Bijelom Polju,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u avgustu 2008. godine.
 • Nada Rabrenović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 1986. godine
  - Pravosudni ispit položila 1991. godine

  Kretanje u službi:
  - Pripravnik u PTRO "Bojna Njiva" - Mojkovac,
  - Advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji u Podgorici,
  - Savjetnik za poreske prekršaje u Direkciji javnih prihoda, Filijala u Baru,
  - Savezni devizni inspektor u kontroli u Saveznom deviznom inspektoratu,
  - Stručni saradnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Sekretar Višeg suda u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u decembru 2008. godine.
 • Dragiša Baletić

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 1992. godine
  - Pravosudni ispit položio 1996. godine

  Kretanje u službi:
  - Pripravnik u Područnom organu za prekršaje u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Područnom organu za prekršaje u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u julu 2006. godine
 • Miladin Pejović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 1982. godine
  - Pravosudni ispit položio 1987. godine

  Kretanje u službi:
  - Pripravnik u Republičkom sudu za prekršaje u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Opštinskom sudu za prekršaje u Podgorici,
  - Advokat,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u februaru 1995. godine.
 • Veljko Radovanović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 2001. godine
  - Pravosudni ispit položio 2004. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u avgustu 2008. godine.
 • Dijana Radulović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2001. godine
  - Pravosudni ispit položila 2004. godine

  Kretanje u službi:
  - Pripravnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u avgustu 2008. godine.
 • Larisa Stamatović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 1998. godine
  - Pravosudni ispit položila 2001. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u aprilu 2006. godine.
 • Marija Bošković

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2002. godine
  - Pravosudni ispit položila 2004. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u avgustu 2008. godine.
 • Snežana Armenko

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2003. godine
  - Pravosudni ispit položila 2006. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Samostalni savjetnik u Kancelariji Zastupnika Crne Gore pred  Evropskim sudom za ljudska
     prava u Strazburu,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u aprilu 2010. godine.
 • Vesna Banjević

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2000. godine
  -Pravosudni ispit položila 2003. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u julu 2006. godine
 • Danilo Jegdić

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 2002. godine
  - Pravosudni ispit položio 2004. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u oktobru 2008. godine.
 • Ibrahim Smailović

   Sudija

  sudija

  - Pravni fakultet završio 2005. godine
  - Pravosudni ispit položio 2008. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Bijelom Polju,
  - Savjetnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u aprilu 2012. godine.
  - privremeno upucen na rad u Ministarstvo pravde Crne Gore.

 • Katarina Janković

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2001. godine
  - Pravosudni ispit položila 2004. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u februaru 2010. godine.
 • Mr Ana Vratnica Bečanović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2004. godine
  - Pravosudni ispit položila 2007. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Savjetnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u aprilu 2010. godine.
 • Milica Vlahović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2006. godine
  - Pravosudni ispit položila 2009. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Savjetnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u aprilu 2012. godine.
 • Nenad Vujanović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 2005. godine
  - Pravosudni ispit položio 2008. godine
   
  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Savjetnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u septembru 2013. godine.
 • Biljana Krgović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2006. godine
  - Pravosudni ispit položila 2009. godine
   
  Kretanje u službi:
  - Pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Savjetnik u Sekretarijatu Sudskog savjeta,
  - Savjetnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u februaru 2014. godine.
 • Ana Delić

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2002. godine
  - Pravosudni ispit položila 2006. godine
   
  Kretanje u službi:
  - Pripravnik u Područnom organu za prekršaje u Podgorici,
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Savjetnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u julu 2014. godine.
 • Jelena Vulović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2005. godine
  - Pravosudni ispit položila 2009. godine
   
  Kretanje u službi:
   - Pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici
   - Savjetnik u Osnovnom sudu u Podgorici
   - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u decembru 2014. godine.
 • Ivana Becić

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2006. godine
  - Pravosudni ispit položila 2010. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u aprilu 2015. godine
 • Meliha Feleć

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2007. godine
  - Pravosudni ispit položila 2010. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Rožajama,
  - Stručni saradnik u advokatskoj kancelariji,
  - Savjetnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u aprilu 2015. godine
 • Milica Radović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2001. godine
  - Pravosudni ispit položila 2005. godine

  Kretanje u službi:
   - Pripravnik u advokatskoj kancelariji,
  - Savjetnik u Službi Predsjednika Opštine Nikšić,
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u julu 2015. godine.
 • Katarina Peković

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2005. godine
  - Pravosudni ispit položila 2008. godine

  Kretanje u službi:
  - Pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Savjetnik u u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u julu 2015. godine
 • Mladen Grdinić

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 2008. godine
  - Pravosudni ispit položio 2011. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Savjetnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u oktobru 2015. godine
 • Rade Četković

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 2008. godine;
  - Pravosudni ispit položio 2012. godine;

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici;
  - Savjetnik u Osnovnom sudu u Podgorici;
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u oktobru 2015. godine.
 • Arsenije Gatolin

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet zavrsio 2005.godine
  - Pravosudni ispit položio 2008.godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Višem sudu u Podgorici
  - Savjetnik u Osnovnom sudu u Podgorici
  - Za sudiju Osnovnog suda izabran u oktobru 2015 godine
 • Radovan Vlaović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 2009. godine
  -  Pravosudni ispit položio 2011. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici
  - Savjetnik u Osnovnom sudu u Podgorici
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u oktobru 2015. godine
 • Milena Brajović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2007. godine
  - Pravosudni ispit položila 2010. godine
   
  Kretanje u službi:

   - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici
  - Savjetnik u Osnovnom sudu u Podgorici
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u oktobru 2015. godine
 • Dijana Rovčanin

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2007. godine
  - Pravosudni ispit položila 2010. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Savjetnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u novembru 2015. godine
 • Simo Rašović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 2008. godine
  - Pravosudni ispit položio 2011. godine

  Kretanje u službi:
   - Sudijski pripravnik u Višem sudu u Podgorici,
  - Savjetnik u Apelacionom sudu Crne Gore,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u novembru 2015. godine
 • Sanja Došljak

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završila 2007. godine
  - Pravosudni ispit položila 2009. godine

  Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Savjetnik u Osnovnom sudu u Podgorici,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u februaru 2016. godine
   
 • Tamara Šuković

   Sudija

  sudija
  Pravni fakultet završila 2009. godine.
  Za svaku studijsku godinu, dobitnik priznanja za najboljeg studenta Pravnog fakulteta, prosječna ocjena 10.
  Dobitnik plakete Univerziteta Crne Gore za najboljeg studenta u oblasti društvenih nauka.
  Dobitnik nagrade 19. decembar grada Podgorice.
  Dobitnik nagrade za najboljeg studenta, koju dodjeljuje Advokatska komora Crne Gore.
  Završila master studije u oblasti krivičnog prava.
  Tečno govori engleski jezik, sa osnovama znanja italijanskog i francuskog jezika.
  Pravosudni ispit položila 2012.godine.

  Kretanje u službi:
  - 2010.- 2013.godina: Pripravnik u Vrhovnom sudu Crne Gore
  - 2013.-2016.godina: Šef kabineta predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana 01. 02. 2016.godine.
   
 • Dragan Babović

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 2003. godine
  - Pravosudni ispit položio 2010. godine

  Kretanje u službi:
   
  - Pripravnik u Područnom organu za prekršaje PJ Podgorici:
  - Za sudiju Osnovnog suda u Nikšiću izabran u aprilu 2011. godine:
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u maju 2016. godine.
   
   
 • Branislav Leković

   Sudija

  sudija - Pravni fakultet završio 2001. godine
  - Pravosudni ispit položio 2005. godine

  Kretanje u službi:
  -
  Sudijski pripravnik u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju
  - Stručni saradnik u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju
  - Za sudiju Osnovnog suda u Herceg Novom izabran u avgustu 2008. godine
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u septembru 2016. godine