Saopštenje za javnost

06. 12. 2017.

Osnovni sud u Podgorici, Udruženje sudija Crne Gore i Centar za demokratsku tranziciju su danas održali zajedničku konferenciju za medije u Osnovnom sudu u Podgorici, radi promovisanja edukativnog materijala za građane pripremljenog od strane Udruženja sudija Crne Gore i Centra za demokratsku tranziciju, i to brošura na pet tema: krivični postupak, parnični postupak, besplatna pravna pomoć, organizacija sudova i odgovornost sudija.


 
Predstavnicima medija su se obratili predsjednica Udruženja sudija Crne Gore, g-đa Hasnija Simonović, zamjenica izvršnog direktora Centra za demokratsku tranziciju, g-đa Biljana Papović i predsjednik Osnovnog suda u Podgorici, g. Zoran Radović.
 
Predsjednica Udruženja sudija Crne Gore, g-đa Hasnija Simonović, ukazala je na značaj projekta i istakla da je cilj pripremljenog edukativnog materijala da doprinese povećanju otvorenosti sudstva i povećanju informisanosti građana. Istakla je da je informisana javnost po pitanju rada sudova važan činilac u transparentnosti i otvorenosti sudstva. Cijeneći interes građana, a kako je navela, kreirane su brošure o svim segmentima rada sudova i one su polazni osnov za temeljno razumijevanje sudstva.
 
Zamjenica izvršnog direktora Centra za demokratsku tranziciju, g-đa Biljana Papović, istakla je da će sposobnost sudstva da se u javnosti predstavi kao nezavisna grana vlasti u velikoj mjeri zavisiti od toga da li su sudske odluke valjano obrazložene i da li su u dovoljnoj mjeri jasne široj javnosti. Predstavnica CDT-a je na konferenciji za novinare podsjetila da je povjerenje u pravosudni sistem od ključnog značaja za demokratska društva, a istraživanja javnog mnjenja govore da ono nije na adekvatnom nivou i da se hitno mora unaprijediti. Ona je istakla da je CDT u prethodne dvije godine mjerio otvorenost sudova kroz oko 50 pokazatelja, te da su kroz taj proces sudovi unaprijedili veb stranice i objavili veći dio administrativnih dokumenata koji su ranije nedostajali. “Ipak, postoji značajan prostor za povećanje kvaliteta informisanja građana kroz ažurnije informisanje o aktuelnostima u radu sudova i povećanje kvaliteta godišnjih izvještaja sudova”, kazala je Papović.
 
Konačno, predsjednik Osnovnog suda u Podgorici, g. Zoran Radović, upoznao je prisutne sa onim šta je sud kojim rukovodi učinio na polju transparentnosti u prethodnim godinama, posebno ukazujući na blagovremeno ažuriranje sajta tog suda, na kojem se nalaze sve informacije od značaja. Ovdje je istakao da se na sajtu suda, između ostalog, nalazi spisak zaposlenih službenika i namještenika u sudu, te sudija, da se na istom redovno objavljuju pravosnažne anonimizirane odluke tog suda, da se na istom mogu naći vodiči za slobodan pristup informacijama, te informacije o licu zaduženom za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, i kontakt osobe zadužene za odnose s javnošću. On je istakao da ima prostora za unapređenje rada i kvaliteta obrazloženja presuda, kao i da će se kroz različite projekte i edukaciju sudija raditi na poboljšanju kvaliteta samog obrazloženja presuda u cilju povećanja otvorenosti sudova i jačanja povjerenja građana u njihov rad.
 
Pomenute brošure će se naći na info punktovima za građane u sudovima.

Savjetnica za odnose s javnošću
Anja Krkeljić