Ovlašćena lica

OVLAŠĆENA I ODGOVORNA LICA
 
  Lice ovlašćeno za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama: 
  • Anja Krkeljić Milić, portparolka Osnovnog suda u Podgorici (tel.020/481-243; fax.br. 020/203-245; e-mail: anja.krkeljic@sudstvo.me), koju u slučaju odsustva zamjenjuje:
 
  • Slavica Stijović, sekretarka Osnovnog suda u Podgorici (tel.020/481-202; fax.br. 020/203-245; e-mail: slavica.stijovic@sudstvo.me).