Ovlašćena lica

10. 05. 2016.

OVLAŠĆENA I ODGOVORNA LICA
 
  Lice ovlašćeno za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama: 
  • Anja Krkeljić, Portparol Osnovnog suda u Podgorici (tel.020/481-200; fax.br. 020/203-245; e-mail: anja.krkeljic@sudstvo.me, koju u slučaju odsustva zamjenjuje:
 
  • Slavica Stijović, Sekretar Osnovnog suda u Podgorici (tel.020/481-202; fax.br. 020/203-245; e-mail: slavica.stijovic@sudstvo.me)