Referat za besplatnu pravnu pomoć u Osnovnom sudu Plav

Referat za besplatnu pravnu pomoć, u Osnovnom sudu Plav je počeo sa radom 01. januara 2012. godine.

Ministarstvo pravde Crne Gore je, uz podršku Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Vlada Kraljevine Holandije i Kraljevine Norveške, realizovalo projekat sa ciljem da se uspostavi djelotvoran, efikasan i održiv sistem besplatne pravne pomoći u Crnoj Gori.Putem stvaranja takvog sistema, Crna Gora će omogućiti pristup pravdi onima koji do sada nijesu bili u mogućnosti da sebi priušte pravnu pomoć i tako ispuniti sve obaveze koje proizilaze iz međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima.

U refetatu za besplatnu pravnu pomoć radi savjetnica Ivana Novović. Referat za besplatnu pravnu pomoć se nalazi na prizemlju u kancelariji broj 3.

Rad sa strankama: Ponedjeljak - Petak 08 - 16 h
Tel/faks:+382-51-251-061