Odluke:


P 274/2017 - OSNOVNI SUD U PLAVU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 28.09.2017
pogledajte odluku
Rs 24/2017 - OSNOVNI SUD U PLAVU | Vanparnično odjeljenje
Vrsta predmeta: SLOŽENI VANPARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 19.09.2017
pogledajte odluku
R 8/2017 - OSNOVNI SUD U PLAVU | Vanparnično odjeljenje
Vrsta predmeta: RAZNI GRAĐANSKI I VANPARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 14.09.2017
pogledajte odluku
P 56/2017 - OSNOVNI SUD U PLAVU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 11.09.2017
pogledajte odluku
K 23/2017 - OSNOVNI SUD U PLAVU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: PRVOSTEPENI KRIVIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 07.09.2017
pogledajte odluku
P 330/2017 - OSNOVNI SUD U PLAVU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 28.08.2017
pogledajte odluku
P 176/2017 - OSNOVNI SUD U PLAVU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 28.08.2017
pogledajte odluku
P 215/2017 - OSNOVNI SUD U PLAVU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 21.08.2017
pogledajte odluku
Rs 28/2017 - OSNOVNI SUD U PLAVU | Vanparnično odjeljenje
Vrsta predmeta: SLOŽENI VANPARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 16.08.2017
pogledajte odluku
Kv 25/2017 - OSNOVNI SUD U PLAVU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 15.08.2017
pogledajte odluku