Odluke:


P 38/2017 - OSNOVNI SUD U PLAVU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 15.06.2017
pogledajte odluku
Kv 17/2017 - OSNOVNI SUD U PLAVU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 01.06.2017
pogledajte odluku
P 40/2017 - OSNOVNI SUD U PLAVU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 25.05.2017
pogledajte odluku
P 476/2016 - OSNOVNI SUD U PLAVU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 24.05.2017
pogledajte odluku
Kuo 6/2017 - OSNOVNI SUD U PLAVU |
Vrsta predmeta: USLOVNI OTPUST SA IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 24.05.2017
pogledajte odluku
P 4/2017 - OSNOVNI SUD U PLAVU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 19.05.2017
pogledajte odluku
K 12/2017 - OSNOVNI SUD U PLAVU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: PRVOSTEPENI KRIVIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 17.05.2017
pogledajte odluku
Kuo 5/2017 - OSNOVNI SUD U PLAVU |
Vrsta predmeta: USLOVNI OTPUST SA IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 16.05.2017
pogledajte odluku
P 721/2016 - OSNOVNI SUD U PLAVU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 12.05.2017
pogledajte odluku
P 864/2016 - OSNOVNI SUD U PLAVU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 12.05.2017
pogledajte odluku