Odjeljenja i vijeća

KRIVIČNO ODJELJENJE

U prvostepenim krivičnim predmetima postupaju predsjednik suda Hilmija Sujković koji je istovremeno i sudija-predsjednik vijeća za maloljetnike i sudija Zdravko Rajović.

U krivičnom odjeljenju formirano je krivično vanraspravno vijeće "KV" u kojem postupaju:

-Predsjednik suda Hilmija Sujković, kao predsjednik vijeća,
-Sudija Mirjana Knežević, kao član vijeća
-Sudija Zdravko Rajović, kao član vijeća i sudija izvjestilac
 
GRAĐANASKO ODJELJENJE

U parničnim predmetima postupaju sudije Mirjana Knežević i Zdravko Rajović koji istovremeno postupaju i u izvršnim predmetima iz nadležnosti suda.

U građanskom odjeljenju formirano je vijeće koje odlučuje po prigovorima na rješenja o izvršenju koja je donio javni izvršitelj "IP",  u kojem postupaju:

-Sudija Mirjana Knežević , kao predsjednik vijeća
-Predsjednik suda Hilmija Sujković, kao član vijeća
-Sudija Zdravko Rajović, kao član vijeća i sudija izvjestilac