Sudije

1. Hilmija Sujković, predsjednik suda
2. Mirjana Knežević, zamjenica predsjednika suda
3. Zdravko Rajović

 • Mirjana Knežević

   Sudija

  sudija
  Rođena 31.10.1974.godine, u Beranama, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Pravni fakultet upisala 1992 godine u Podgorici i na istom diplomirala 1996 godine. 

  Pripravnički staž obavila u Osnovnom sudu Berane, u periodu od 01.04.1997godine do 01.04.1999.godine, nakon čega je u istom sudu obavljala poslove stručnog saradnika i sekretara suda.

  Za sudiju Osnovnog suda u Plavu izabrana 27.12.2013. godine, koju funkciju i sada obavlja.
  Udata, majka troje djece.
 • Zdravko Rajović

   Sudija

  sudija
  Rođen 10.05.1976.godine, u Beranama, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.
  Diplomirao na pravnom fakultetu u Beogradu 2006 godine.
  Pravosudni ispit položio 2008 godine.

  Pripravnički staž obavio u Osnovnom sudu Berane, u periodu od 2006 do 2008.godine, nakon čega je u istom sudu obavljao poslove upravitelja sudske pisarnice, stručnog saradnika i sekretara suda.

  Za sudiju Osnovnog suda u Plavu izabran 03.03.2015. godine, koju funkciju i sada obavlja.