Biografija • Hilmija Sujković

   Predsjednik suda

  sudija
  Rodjen 02.10.1960 godine, u Beranama,  gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Pravni fakultet upisao 1979/80 godine u Podgorici i na istom diplomirao 1983 god.

  Pripravnički staž obavio u Osnovnom sudu Berane, u periodu od 01.03.1986 do 01.03.1988 god. Pravosudni ispit položio 18.02.1988 god.  nakon čega je u istom sudu obavljao poslove stručnog saradnika. 

  Za sudiju Osnovnog suda u Beranama izabran 22.12.1995 god. a za predsjednika i sudiju Osnovnog suda u Plavu, 11.02.2009 god.  koju funkciju i sada obavlja.

  U periodu od 20.11.2008 do 08.02.1010 god. Odlukom Sudskog savjeta Crne Gore  rasporedjen na privremeni rad u Viši Sud Bijelo Polje, gdje je postupao kako u drugostepenim tako i prvostepenim krivičnim predmetima iz nadležnosti Specijalizovanog odjeljenja za sudjenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina.

  Oženjen, otac troje  djece.