Spisak zaposlenih državnih službenika i namještenika u Osnovnom sudu Plav

 
  1. Ivana Novović, savjetnica u Osnovnom sudu
  2. Donko Rajković, Viši savjetnik I - upravitelj sudske pisarnice
  3. Senada Radončić, Samostalna referentkinja -  zapisničarka-operaterka
 4. Almaida Karović, Samostalna referentkinja - upisničarka
  5. Aleksandra Filipović, Samostalna referentkinja - upisničarka
  6. Ismet Čelić, Samostalni referent - sudski izvršitelj
  7. Amela Akslić, Samostalna referentkinja - za ovjere, arhivar i ekonom
  8. Fikreta Šahman, Samostalna referentkinja - za računovodsto i finansije
  9. Nermina Nikočević, Samostalna referentkinja - zapisničarka-operaterka
10. Enisa Markišić, Samostalna referentkinja - zapisničarka-operaterka
11. Mehmed Omeragić, Samostalni referent - sudski dostavljač
12. Enis Šehović, Samostalni referent - sudski dostavljač
13. Danka Dašić, Namještenica - higijeničarka
14. Ferida Gutić, Samostalna referentkinja -tehnička sekretarica