Presuda u predmetu K.br.13/2015

26. 06. 2015.

 
AUDIO: ♠ 26-06-2015-presuda-2.mp3 ♠

 

Završna riječ ODT Pljevlja u predmetu K.br.13/2015

26. 06. 2015.

 
AUDIO: ♠ 26-06-2015-zavrsna-rijec-tuzioca.mp3 ♠