Sudije • Branko Pejović

   Sudija

  sudija
  Rodjen 06.03.1957. godine u selu Glisnica opština Pljevlja. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima, a pravni fakultet završio u januaru 1983. godine u Podgorici.

  Pripravnički staž odradio u Osnovnom sudu u Pljevljima od aprila mjeseca 1985. godine do maja mjeseca 1987. godine. U junu mjesecu 1987. godine položio pravosudni ispit u Novom Sadu. Od septembra mjeseca 1988. godine pa do novembra mjeseca 1990. godine radio kao advokat u Pljevljima. Od novembra mjeseca 1990. godine pa do septembra 1992. godine radio kao sudija Osnovnog suda u Pljevljima. Od septembra 1992. godine pa do februara 1995. godine radio kao sudija za prekršaje u Pljevljima. Od februara 1995. godine pa do kraja decembra 2000. godine radio u MUP-u RCG - CB Pljevlja kao ovlašćeni službenik za vodjenje  prekršajnog postupka.

  Od kraja decembra 2000. godine pa do danas obavlja dužnost sudije Osnovnog suda u Pljevljima. Oženjen je i  otac je  dvoje djece.
 • Ljiljana Popović

   Sudija

  sudija
  Rodjena  30.12.1963.godine  u Bačkoj Topoli.  Osnovnu  i srednju školu  završila  u Pljevljima. Studirala  na  Pravnom fakultetu u Sarajevu i Podgorici. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Podgorici  1991.godine. Pripravnički staž obavila  u Osnovnom sudu u Pljevljima u periodu od  decembra 1991.godine  do  novembra 1994.godine. Juna mjeseca 1994.godine  položila  pravosudni  ispit u Beogradu.   Novembra mjeseca 1994.godine  zasnovala  radni odnos  na radnom mjestu  stručnog saradnika  u Osnovnom sudu u Pljevljima. 
  Dana 15.02.1995.godine  izabrana za sudiju  Osnovnog suda u Pljevljima.
  Neudata.
 • Marina Jelovac

   Sudija

  sudija Rođena dana 28.07.1973.godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završila u Pljevljima. Na Pravnom fakultetu u Podgorici, diplomirala dana 14.03.1996.godine. Pripravnički staž odradila u Osnovnom sudu u Pljevljima počev od 01.06.1996.godine do 01.06.1999.godine.
  Za sudiju Osnovnog suda u Pljevljima izabrana dana 05.07.2000.godine koje poslove obavlja i danas.
  Član Upravnog odbora udruženja pravnika Crne Gore.
 • Sanja Aničić

   Sudija

  sudija
  Rodjenja 05.01.1962. godine u Pljevljima od oca Radoša Starčevića i majke Mirjane rodj. Jelovac. Udata, majka dvoje djece.

  Srednju školu završila u Pljevljima 1980. godine a pravni fakultet u Kragujevcu 1987. godine. Pripravnički staž odradila u Osnovnom Državnom tužilaštvu u Pljevljima od 1989. godine - 1991. godine. Pravosudni ispit položila u Novom Sadu 1991. godine. Radila u PP "Trgoprodukt" od 1991. godine do 1995. godine. Radila u Upravi prihoda na radnom mjestu ovlašćeni službenik za vodjenje prekršajnog postupka od 1997. godine - 2001. godine.

  U januaru 2001. godine primljena za stručnog saradnika a za sudiju Osnovnog suda u Pljevljima izabrana 2004. godine.
 • Radojka Marjanović

   Sudija

  sudija
  Rođena sam  dana 5. 07. 1957. godine u Bijelom Polju, od oca Blaža i majke Dunje rođ. Knežević. Osnovnu školu i Gimnaziju sam završila u Pljevljima 1976. godine, nakon čega sam upisala Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i diplomirala u februaru 1984. godine.

  Radni odnos sam zasnovala prvi put u Rudniku uglja AD Pljevlja, u periodu od 3. 05. 1985. -  24. 05. 1986. godine.

  Dana, 1. 10. 1991. godine, Rješenjem Osnovnog suda u Pljevljima primljena sam za pripravnika - dipl. pravnika na vrijeme od dvije godine, a Odlukom o zapošljavanju od 1. 11. 1994. godine, primljena sam na službeničko mjesto - stručni saradnik, takođe u Osnovnom sudu Pljevlja.

  Odlukom Skupštine RCG od 22. decembra 1995. godine, imenovana sam  za sudiju Osnovnog suda u Pljevljima. Od tada obavljam poslove sudije ovog suda,  građansko odjeljenje.