Biografija • Radinka Gačević

   Sudija

  sudija
  Rođena je 18.05.1953.godine u Dragašima kod Pljevalja.

  Gimnaziju je završila u Pljevljima školske 1971/72 godine, a Pravni fakultet 1976.godine u Podgorici (tadašnjem Titogradu). Pripravnički staž obavljala je u Opštinskom sudu u Pljevljima od 1976.do 1979.godine.

  Za sudiju Opštinskog suda u Pljevljima izabrana je dana 09.03.1979.godine, a za Predsjednika Osnovnog suda u Pljevljima dana 09.06.2009.godine.

  Udata je i majka dvoje djece.