Ovlašćeno lice za pristup informacijama

Dejana Damjanović, Savjetnik
Tel.052/322-704
Fax 052/322-720
E-mail radinka.gacevic@sudstvo.me