Lista advokata za BPP

2019. godina

ADVOKATI Broj predmeta Broj predmeta Broj predmeta Broj predmeta Broj predmeta
  1. Beloica       Miladin
Su br. 1/19
Su br. 39/19
Su br. 6/19
Su br. 46/19
Su br. 17/19
Su br. 55/19
Su br. 24/19 Su br. 32/19
  1. Kalač
                  Nušo
Su br. 2/19
Su br. 40/19
Su br. 10/19
Su br. 47/19
Su br. 18/19
Su br. 56/19
Su br. 25/19 Su br. 33/19
  1. Kuč
              Munever
Su br. 3/19
Su br. 40/19
Su br. 11/19
Su br. 48/19
Su br. 19/19
Su br. 57/19
Su br. 26/19 Su br. 28/19
  1. Murić
                 Velija
Su br. 4/19
Su br. 41/19
Su br. 12/19
Su br. 49/19
Su br. 20/19
Su br. 58/19
Su br. 27/19 Su br. 34/19
  1. Nurković
                Hamid
Su br. 5/19
Su br. 42/19
Su br. 13/19
Su br. 50/19
Su br. 21/19
Su br. 59/19
Su br. 28/19 Su br. 35/19
  1. Suljević Rafet
Su br. 7/19
Su br. 43/19
Su br. 14/19
Su br. 51/19
Su.br. 23/19
Su br. 60/19
Su br. 29/19 Su br. 36/19
  1. Škrijelj Bido
Su br. 8/19
Su br. 44/19
Su br. 15/19
Su br. 52/19
Su br. 22/19 Su br. 30/19 Su br. 37/19
  1. Šutković         Ahmedin
Su br. 9/19
Su br. 45/19
Su br. 16/19
Su br. 54/19
Su.br. 23/19 Su br. 31/19 Su br. 38/19
  1. Murić Samir
  Su br. 53/19 Su br. 61/19