Lista advokata za BPP

2018. godina

ADVOKATI Broj predmeta i datum odluke Broj predmeta i datum odluke Broj predmeta i datum odluke Broj predmeta i datum odluke Broj predmeta i datum odluke
1.     Beloica Miladin Su VII br. 1/18
Su VII br, 41/18
Su VII br. 8/18
Su VII br. 9/18
Su VII br. 49/18
Su VIi br. 88/18
Su VII br. 17/18
Su VII br. 58/18
Su VII br. 92/18
Su VII br. 25/18
Su VII br. 65/18
Su VII br. 103/18
Su VII br. 33/18
Su VII br. 73/18
2.     Kalač Nušo Su VII br. 2/18
Su VII br. 42/18
Su VII br. 82/18
Su VII br. 10/18
Su VII br. 50/18
Su VII br. 89/18
Su VII br. 18/18
Su VII br. 59/18
Su VII br. 96/18
Su VII br. 26/18
Su VII br. 66/17
Su VII br. 34/18
Su VII br. 74/18
3.     Kuč Munever Su VII br. 3/18
Su VII br. 43/18
Su VII br. 83/18
Su VII br. 11/18
Su VII br. 51/18
Su VII br. 90/18
Su VII br. 19/18
Su VII br. 57/18
Su VII br. 97/18
Su VII br. 27/18
Su VII br. 71/18
Su VII br. 35/18
Su VII br. 75/18
4.     Murić Velija Su VII br. 4/18
Su VII br. 44/18
Su VII br. 84/18
Su VII br. 12/18
Su VII br. 52/18
Su VII br. 91/18
Su VII br. 20/18
Su VII br. 60/18
Su VII br. 98/18
Su VII br. 28/18
Su VII br. 68/18
Su VII br. 36/18
Su VII br. 76/18
5.     Nurković Hamid Su VII br. 5/18
Su VII br. 45/18
Su VII br. 85/18
Su VII br. 13/18
Su VII br. 53/18
Su VII br. 92/18
Su VII br. 21/18
Su VII br. 61/18
Su VII br.100/18
Su VII br. 29/18
Su VII br. 69/18
Su VII br. 37/18
Su VII br. 77/18
6.     Suljević Rafet Su VII br. 6/18
Su VII br. 46/18
Su VII br. 86/18
Su VII br. 14/18
Su  VII br.54/18
Su VII br. 93/18
Su VII br. 22/18
Su VII br. 62/18
Su VII br. 99/18
Su VII br. 30/18
Su VII br. 70/18
Su VII br. 39/18
Su VII br. 78/18
7.     Škrijelj Bido Su VII br. 7/18
Su VII br. 47/18
Su VII br. 87/18
Su VII br. 15/18
Su VII br. 55/18
Su VII br. 94/18
Su VII br. 23/18
Su VII br. 63/18
Su VII br.101/18
Su VII br. 31/18
Su VII br. 67/18
Su VII br. 38/18
Su VII br. 79/18
8.     Šutković Ahmedin Su VII br. 8/18
Su VII br. 48/18
Su VII br. 87/18
Su VII br. 16/18
Su VII br. 56/18
Su VII br. 95/18
Su VII br. 24/18
Su VII br. 64/18
Su VII br.102/18
Su VII br. 32/18
Su VII br. 72/18
Su VII br. 40/18
Su VII br. 80/18