Lista advokata za BPP

2019. godina

ADVOKATI Broj predmeta i datum odluke Broj predmeta i datum odluke Broj predmeta i datum odluke Broj predmeta i datum odluke Broj predmeta i datum odluke
1.     Beloica Miladin Su VII br. 1/19        
2.     Kalač Nušo Su VII br. 2/19        
3.     Kuč Munever          
4.     Murić Velija          
5.     Nurković Hamid          
6.     Suljević Rafet          
7.     Škrijelj Bido          
8.     Šutković Ahmedin