Lista advokata za BPP

2019. godina

ADVOKATI Broj predmeta i datum odluke Broj predmeta i datum odluke Broj predmeta i datum odluke Broj predmeta i datum odluke Broj predmeta i datum odluke
1.     Beloica Miladin Su VII br. 1/19 Su VII br. 6/19 Su VII br. 17/19    
2.     Kalač Nušo Su VII br. 2/19 Su VII br. 10/19 Su VII br. 18/19    
3.     Kuč Munever Su VII br. 3/19 Su VII br. 11/19 Su VII br. 19/19    
4.     Murić Velija Su VII br. 4/19 Su VII br. 12/19 Su VII br. 20/19    
5.     Nurković Hamid Su VII br. 5/19 Su VII br. 13/19      
6.     Suljević Rafet Su VII br. 7/19 Su VII br. 12/19      
7.     Škrijelj Bido Su VII br. 8/19 Su VII br. 15/19      
8.     Šutković Ahmedin Su VII br. 9/19 Su VII br. 16/19