Lista advokata za BPP

2019. godina

ADVOKATI Broj predmeta i datum odluke Broj predmeta i datum odluke Broj predmeta i datum odluke Broj predmeta i datum odluke Broj predmeta i datum odluke
1.     Beloica Miladin Su VII br. 1/19 Su VII br. 6/19 Su VII br. 17/19 Su VII br. 24/19 Su VII br. 32/19
2.     Kalač Nušo Su VII br. 2/19 Su VII br. 10/19 Su VII br. 18/19 Su VII br. 25/19 Su VII br. 33/19
3.     Kuč Munever Su VII br. 3/19 Su VII br. 11/19 Su VII br. 19/19 Su VII br. 26/19 Su VII br. 28/19
4.     Murić Velija Su VII br. 4/19 Su VII br. 12/19 Su VII br. 20/19 Su VII br. 27/19 Su VII br. 34/19
5.     Nurković Hamid Su VII br. 5/19 Su VII br. 13/19 Su VII br. 21/19 Su VII br. 28/19 Su VII br. 35/19
6.     Suljević Rafet Su VII br. 7/19 Su VII br. 12/19 Su VII br. 23/19 Su VII br. 29/19 Su VII br. 36/19
7.     Škrijelj Bido Su VII br. 8/19 Su VII br. 15/19 Su VII br. 22/19 Su VII br. 30/19 Su VII br. 37/19
8.     Šutković Ahmedin Su VII br. 9/19 Su VII br. 16/19 Su VII br. 23/19 Su VII br. 31/19 Su VII br. 38/19