Lista advokata za BPP

2018. godina

ADVOKATI Broj predmeta i datum odluke Broj predmeta i datum odluke Broj predmeta i datum odluke Broj predmeta i datum odluke Broj predmeta i datum odluke
1.     Beloica Miladin Su VII br. 1/18
Su VII br, 41/18
Su VII br. 9/18
Su VII br. 49/18
Su VII br. 17/18
Su VII br. 58/18
Su VII br. 25/18 Su VII br. 33/18
2.     Kalač Nušo Su VII br. 2/18
Su VII br. 42/18
Su VII br. 10/18
Su VII br. 50/18
Su VII br. 18/18
Su VII br. 59/18
Su VII br. 26/18 Su VII br. 34/18
3.     Kuč Munever Su VII br. 3/18
Su VII br. 43/18
Su VII br. 11/18
Su VII br. 51/18
Su VII br. 19/18
Su VII br. 57/18
Su VII br. 27/18 Su VII br. 35/18
4.     Murić Velija Su VII br. 4/18
Su VII br. 44/18
Su VII br. 12/18
Su VII br. 52/18
Su VII br. 20/18
Su VII br. 60/18
Su VII br. 28/18 Su VII br. 36/18
5.     Nurković Hamid Su VII br. 5/18
Su VII br. 45/18
Su VII br. 13/18
Su VII br. 53/18
Su VII br. 21/18 Su VII br. 29/18 Su VII br. 37/18
6.     Suljević Rafet Su VII br. 6/18
Su VII br. 46/18
Su VII br. 14/18
Su  VII br.54/18
Su VII br. 22/18 Su VII br. 30/18 Su VII br. 39/18
7.     Škrijelj Bido Su VII br. 7/18
Su VII br. 47/18
Su VII br. 15/18
Su VII br. 55/18
Su VII br. 23/18 Su VII br. 31/18 Su VII br. 38/17
8.     Šutković Ahmedin Su VII br. 8/18
Su VII br. 48/18
Su VII br. 16/18
Su VII br. 56/18
Su VII br. 24/18 Su VII br. 32/18 Su VII br. 40/18