Lista advokata za BPP

2018. godina

ADVOKATI Broj predmeta i datum odluke Broj predmeta i datum odluke Broj predmeta i datum odluke Broj predmeta i datum odluke Broj predmeta i datum odluke
1.     Beloica Miladin Su VII br. 1/18 Su VII br. 9/18 Su VII br. 17/18    
2.     Kalač Nušo Su VII br. 2/18 Su VII br. 10/18      
3.     Kuč Munever Su VII br. 3/18 Su VII br. 11/18      
4.     Murić Velija Su VII br. 4/18 Su VII br. 12/18      
5.     Nurković Hamid Su VII br. 5/18 Su VII br. 13/18      
6.     Suljević Rafet Su VII br. 6/18 Su VII br. 14/18      
7.     Škrijelj Bido Su VII br. 7/18 Su VII br. 15/18      
8.     Šutković Ahmedin Su VII br. 8/18 Su VII br. 16/18