Spisak advokata po službenoj dužnosti

2019. godina

ADVOKATI Oznaka spisa Datum postavlj. Oznaka rješ. o
postavlj.
  1. Beloica Miladin
K br. 109/18 21.01.2019. god. K br. 109/18
  1. Kalač
        Nušo
     
  1. Kuč
              Munever
     
  1. Murić
               Velija
     
  1. Nurković
        Hamid
     
  1. Suljević
        Rafet
     
  1. Škrijelj Bido
     
  1. Šutković Ahmedin