Spisak advokata po službenoj dužnosti

2018. godina

ADVOKATI Oznaka spisa Datum postavlj. Oznaka rješ. o
postavlj.
  1. Beloica Miladin
Kvo br. 1/18
P br. 147/18
17.01.2018.g.
27.04.2018.g.
Kvo br. 1/18
P br. 147/18
  1. Kalač
        Nušo
Kvo br. 2/18
P br. 315/18
17.01.2018.g.
28.05.2018.g.
Kvo br. 2/18
P br. 315/18
  1. Kuč
              Munever
Kvo br. 3/18
P br. 48/18
17.01.2018.g.
28.05.2018.g.
Kvo br. 3/18
P br. 48/18
  1. Murić
               Velija
Kvo br. 4/18 17.01.2018.g Kvo br. 4/18
  1. Nurković
        Hamid
K br. 33/18 04.04.2018.g. Su II br. 52/18
  1. Suljević
        Rafet
P br. 77/18 12.04.2018.g. P br. 77/18
  1. Škrijelj Bido
P br. 145/18 12.04.2018.g. P br. 145/18
  1. Šutković Ahmedin
P br. 163/18 12.04.2018.g. P br. 163/18