Spisak advokata po službenoj dužnosti

ADVOKATI Oznaka spisa Datum postavlj. Oznaka rješ. o
postavlj.
  1. Beloica Miladin
K br. 64/17 18.10.2017. K br. 64/17
  1. Kalač
        Nušo
K br. 99/17 01.11.2017. Su II br. 188/17
  1. Kuč
              Munever
     
  1. Murić
               Velija
     
  1. Nurković
        Hamid
     
  1. Suljević
        Rafet
     
  1. Hadžić
           Umer
     
  1. Škrijelj Bido
     
  1. Šutković Ahmedin