Spisak advokata po službenoj dužnosti

2018. godina

ADVOKATI Oznaka spisa Datum postavlj. Oznaka rješ. o
postavlj.
  1. Beloica Miladin
Kvo br. 1/18 17.01.2018.g. Kvo br. 1/18
  1. Kalač
        Nušo
Kvo br. 2/18 17.01.2018.g. Kvo br. 2/18
  1. Kuč
              Munever
Kvo br. 3/18 17.01.2018.g. Kvo br. 3/18
  1. Murić
               Velija
Kvo br. 4/18 17.01.2018.g Kvo br. 4/18
  1. Nurković
        Hamid
     
  1. Suljević
        Rafet
     
  1. Škrijelj Bido
     
  1. Šutković Ahmedin