Odluke:


Kv 17/2017 - OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 16.03.2017
pogledajte odluku
P 721/2016 - OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 15.03.2017
pogledajte odluku
P 402/2017 - OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 14.03.2017
pogledajte odluku
Mal 665/2017 - OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI MALE VRIJEDNOSTI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 13.03.2017
pogledajte odluku
Kv 16/2017 - OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 08.03.2017
pogledajte odluku
O 6/2017 - OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA | Vanparnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PREDMETI OSTAVINA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 07.03.2017
pogledajte odluku
Kuo 6/2017 - OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA |
Vrsta predmeta: USLOVNI OTPUST SA IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 07.03.2017
pogledajte odluku
Mal 410/2017 - OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI MALE VRIJEDNOSTI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 06.03.2017
pogledajte odluku
Mal 352/2017 - OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI MALE VRIJEDNOSTI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 06.03.2017
pogledajte odluku
Mal 318/2017 - OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI MALE VRIJEDNOSTI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 06.03.2017
pogledajte odluku