Odluke:


Ip 70/2019 - OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA | Izvršno odjeljenje
Vrsta predmeta: PREDMETI U KOJIMA SE RJEŠAVA PO PRIGOVORIMA NA RJEŠENJA O IZVRŠENJU
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 16.05.2019
pogledajte odluku
Kuo 16/2019 - OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: USLOVNI OTPUST SA IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 16.05.2019
pogledajte odluku
P 148/2019 - OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 14.05.2019
pogledajte odluku
P 383/2019 - OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 14.05.2019
pogledajte odluku
Ip 69/2019 - OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA | Izvršno odjeljenje
Vrsta predmeta: PREDMETI U KOJIMA SE RJEŠAVA PO PRIGOVORIMA NA RJEŠENJA O IZVRŠENJU
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 13.05.2019
pogledajte odluku
Rs 16/2019 - OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA | Vanparnično odjeljenje
Vrsta predmeta: SLOŽENI VANPARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 08.05.2019
pogledajte odluku
Ip 66/2019 - OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA | Izvršno odjeljenje
Vrsta predmeta: PREDMETI U KOJIMA SE RJEŠAVA PO PRIGOVORIMA NA RJEŠENJA O IZVRŠENJU
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 07.05.2019
pogledajte odluku
K 49/2019 - OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: PRVOSTEPENI KRIVIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 07.05.2019
pogledajte odluku
Ip 68/2019 - OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA | Izvršno odjeljenje
Vrsta predmeta: PREDMETI U KOJIMA SE RJEŠAVA PO PRIGOVORIMA NA RJEŠENJA O IZVRŠENJU
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 07.05.2019
pogledajte odluku
Kv 214/2019 - OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 06.05.2019
pogledajte odluku