Pritužbe, sugestije i pohvale

05. 05. 2014.


Odlukom Predsjednika Osnovnog suda u Rožajama V Su.br.24/2014 od 21.02.2014.godine formirana je Komisija za postupanje po pritužbama, sugestijama i pohvalama u sastavu: Predsjednik suda Zahit Camić, kao predsjednik Komisije, Sudija Mujević Mirsad i namještenik Luboder Sait, kao članovi Komisije.                                  

Zadatak Komisije je da svakog 25 -og u mjesecu otvara kutiju za pritužbe, sugestije i pohvale, pregleda njenu sadržinu, provjeri osnovanost pritužbi i sačini zapisnik.