Odjeljenja i vijeća

KRIVIČNO ODJELJENJE

U prvostepenim krivičnim predmetima postupaju Predsjednik suda Zahit Camić koji je istovremeno i sudija-predsjednik vijeća za uslovni otpust i sudija Milosav Zekić.

U krivičnom odjeljenju formirano je krivično vanraspravno vijeće "KV" u kojem postupaju:

-Predsjednik suda Zahit Camić, kao predsjednik vijeća,
-Sudija Milosav Zekić, kao član vijeća
-Sudija Mirsad Mujević, kao član vijeća.
 
GRAĐANASKO ODJELJENJE

U parničnim predmetima postupaju sudije Slavica Bulatović, Mirsad Mujević i Milan Rajković koji istovremeno postupaju i u izvršnim predmetima iz nadležnosti suda.

U građanskom odjeljenju formirano je vijeće koje odlučuje po prigovorima na rješenja o izvršenju koja je donio javni izvršitelj "IP",  u kojem postupaju:

-Sudija Milosav Zekić , kao predsjednik vijeća
-Sudija Slavica Bulatović, kao član vijeća
-Sudija Mirsad Mujević, kao član vijeća.