Biografija • Zahit Camić

   Predsjednik suda

  sudija Pravni fakultet završio 1979.godine u Skoplju
  Pravosudni ispit položio 1982.godine u Beogradu

  Kretanje u službi

  Sudijski pripravnik u Opštinskom sudu u Rožajama od 1979-1982.godine.
  Za sudiju Opštinskog suda u Rožajama izabran 1982.godine.
  Za Predsjednika Opštinskog suda u Rožajama izabran 1987.godine.
  Predsjednik OKSK Rožaje od 1989-1992.godine.
  Za sudiju Osnovnog suda u Rožajama izabran 1992.godine.
  Za Predsjednika Osnovnog suda u Rožajama izabran 1993.g. koju dužnost i sada obavlja.
  Član Sudskog savjeta je bio od 2002-2006.godine.