Odobreni pristupOdobreni pristup informacijama u posjedu Osnovnog suda Rožaje u 2018. godini

Odobreni pristup informacijama u posjedu Osnovnog suda Rožaje u 2016. godini

Odobreni pristup informacijama u posjedu Osnovnog suda Rožaje u 2015. godini

Odobreni pristup informacijama u posjedu Osnovnog suda Rožaje u 2014. godini