Spisak zaposlenih državnih službenika i namještenika u Osnovnom sudu Rožaje

03. 01. 2019.

        Spisak zaposlenih na neodređeno vrijeme : 

 1. Suad Zejnilović - Upravitelj sudske pisarnice
 2.  Adisa Burdžović – Tehnički sekretar Predsjednika suda
 3. Mersida Hot - Računovodstvo i finansije
 4. Hasna Rebronja - Upisničar u gradjanskoj pisarnici
 5. Azra Dacić - Upisničar u krivičnoj pisarnici
 6. Aida Hasović -Upisničar u izvršnoj pisarnici
 7. Murić Zilha - Referent za ovjere i ekspediciju pošte
 8. Selman Škrijelj - Sudski izvršitelj
 9. Sanela Hot – Arhivar
 10. Sait Luboder - Sudska straža
 11. Sajma Fetahović - Zapisničar – operater
 12. lda Dacić - Zapisničar – operater
 13. Aida Luboder- Zapisničar – operater
 14. Jasmina Nurković - Zapisničar – operater
 15. Merima Hadžić - Zapisničar – operater
 16. Belma Ećo - Zapisničar – operater
 17. Senad Kalač - Sudski dostavljač
 18. Mersad Mujević- Sudski dostavljač
 19. Hasna Mučić- Higijeničarka