Spisak zaposlenih državnih službenika i namještenika u Osnovnom sudu Rožaje

05. 01. 2017.

1. Suad Zejnilović - Upravitelj sudske pisarnice
2. Adisa Burdžović – tehnički sekretar Predsjednika suda
3. Mersida Hot - računovodstvo i finansije
4. Hasna Rebronja - Upisničar u gradjanskoj pisarnici
5. Azra Dacić - Upisničar u krivičnoj pisarnici
6. Aida Hasović -Upisničar u izvršnoj pisarnici
7. Murić Zilha-referent za ovjere i ekspediciju pošte
8. Selman Škrijelj - Sudski izvršitelj
9. Sanela Hot - Arhivar
10. Sait Luboder- sudska straža
11. Sajma Fetahović - Zapisničar - operater
12. Ilda Dacić - Zapisničar - operater
13. Aida Luboder- Zapisničar - operater
14. Jasmina Nurković - Zapisničar - operater
15. Merima Hadžić - Zapisničar - operater
16. Belma Ećo - Zapisničar - operater
17. Senad Kalač - Sudski dostavljač
18. Mersad Mujević- Sudski dostavljač
19. Hasna Mučić- higijeničarka