Spisak zaposlenih državnih službenika i namještenika u Osnovnom sudu Rožaje

05. 01. 2017.

1. Jasna Babović - saradnik
2. Suad Zejnilović - Upravitelj sudske pisarnice
3. Adisa Burdžović – tehnički sekretar Predsjednika suda
4. Mersida Hot - računovodstvo i finansije
5. Hasna Rebronja - Upisničar u gradjanskoj pisarnici
6. Azra Dacić - Upisničar u krivičnoj pisarnici
7. Aida Hasović -Upisničar u izvršnoj pisarnici
8. Murić Zilha-referent za ovjere i ekspediciju pošte
9. Selman Škrijelj - Sudski izvršitelj
10. Sanela Hot - Arhivar
11. Sait Luboder- sudska straža
12. Sajma Fetahović - Zapisničar - operater
13. Ilda Dacić - Zapisničar - operater
14. Aida Luboder- Zapisničar - operater
15. Jasmina Nurković - Zapisničar - operater
16. Merima Hadžić - Zapisničar - operater
17. Belma Ećo - Zapisničar - operater
18. Senad Kalač - Sudski dostavljač
19. Mersad Mujević- Sudski dostavljač
20. Hasna Mučić- higijeničarka