Savjetnici

05. 05. 2014.Savjetnici, shodno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, obavljaju stručne poslove za sudije, počev od obrade spisa predmeta, izrade nacrta odluka, izrade predloga stručnih stavova, mišljenja, sentenci, pribavljanja podataka iz sudske prakse, praćenja ujednačenosti prakse na nivou sudijskih odjeljenja i suda, izučavanja pravnih problema, predlaganja pravnih rješenja i druge poslove po nalogu sudije i predsjednika suda, osim onih koji su Zakonom stavljeni u isključivu nadležnost sudije, a vrše i druge poslove koji im se stave u zadatak.