Kontakt službe

Kontakt Službe za besplatnu pravnu pomoć
Služba za besplatnu pravnu pomoć u Osnovnom sudu u Ulcinju nalazi se u prizemlju zgrade suda.

Ovlašćeni službenik za postupanje u predmetima besplatne pravne pomoći je savjetnik Besmir Muratović

Predsjednik suda Amir Đokaj odlučuje po zahtjevima za besplatnu pravnu pomoć.

Rad sa strankama:

Svakog radnog dana od 08 od 13h

Kontakt:

Tel. +382 30 401 250
E-mail: admin.osul@sudstvo.me