Spisak advokata po službenoj dužnosti

01. 12. 2017.

ADVOKATI Oznaka spisa Datum postavlj. Oznaka rješ. o
postavlj.
1.VUKMANOVIĆ RADOVAN K.br. 139/16 21.11.2017. g Su. V br.7/17
2. GAČEVIĆ-ROGOVA R.VESNA      
3. GUCI DŽ. SULEJMAN      
4. DOČIĆ KATA      
5. LAMEŽEVIĆ TALAT      
6. MARKIĆ ANTON      
7. MARKIĆ LORO      
8. MIŠERI SAMI      
9. MUČAJ RAMAZAN      
10. MURATI  JAKUP      
11. ROGOVA SH. ILIRE      
12. HAXHIBETI GËZIM      
13. HODŽIĆ ARBEN      
14. HUSIĆ ARMEND      
15. SEFA LIRIDON      
16. ĆETKOVIĆ MILOŠ      
17. CUNGU IBRAHIM      
18. ČAPUNI MUSTAFA      
19. ČAPUNOVIĆ BUDIMIR