KontaktOSNOVNI SUD U ULCINJU

 
Adresa: ul.26.novembra bb-Ulcinj
 
Telefon:
Kabinet predsjednika:
030/401-250
                                fax: 030/401-251
                        centrala: 030/412-026
 
Šifra djelatnosti: 02006529
 
Žiro račun: 510-5513-88 (redovna djelatnost)
                     510-5054-10 (sudski depozit)
                     832-11519-75 Osnovni sud Ulcinj (naplata sudske takse) 
                     832-155-23  (naplata novčanih kazni i troškova postupka)

mail: os.ulcinj@sudstvo.me