Sudije ovog suda

 
BUZUKU LIRIJA
          -P
ravni fakultet završila 1981.godije
          -pravosudni ispit položila 1984. godine

           Kretanje u službi:
          -sudijski pripravnik
          -sudija od 1984-1992.godine
          -sekretar suda od 1992-1993.godine
          -upravitelj pisarnice od 1993-2010.godine
          -za sudiju i predsjednika suda izabrana u martu 2010.godine, a funkciju predsjednika suda obavljala je do jula mjeseca 2015. godine
          
 
LUKIĆ PERO
          -Pravni fakultet završio 1991. godine
          -pravosudni ispit položio 2001. godine

           Kretanje u službi:
          -pripravnik u Osnovnom sudu u Ulcinju
          -krivični referent
          -za sudiju je izabran decembra 2005.godine.
 
MIROVIĆ SANJA
          -Pravni fakultet završila 2005.godine
          -pravosudni ispit položila 2008.godine
          -magistar pravnih nauka 2014.godine

           Kretanje u službi:
          -advokatski pripravnik
          -savjetnik u Osnovnom sudu u Ulcinju
          -za sudiju izabrana u maju 2011.godine

KALABREZI GAZMEND    
          -pravni fakultet završio 2006.godine
          -pravosudni ispit položio 2010. godine.
          
          Kretanje u službi:
           -advokatski pripravnik
           -savjetnik u Osnovnom sudu u Ulcinju
           -savjetnik I- zastupnik Opštine Ulcinj
           - v.d sekretara Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti Opštine Ulcinj
           -za sudiju izabran u decembru 2013.godine


JOVANOVIĆ JOVAN

           -pravni fakultet završio 2008.godine
           -pravosudni ispit položio 2011. godine.
          
           Kretanje u službi:
           -sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Baru
           -savjetnik u Osnovnom sudu u Baru 
           -za sudiju izabran u decembru 2014.godine