Odluke:


Mal 49/2017 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI MALE VRIJEDNOSTI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 12.09.2017
pogledajte odluku
P 277/2017 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 12.09.2017
pogledajte odluku
P 216/2017 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 12.09.2017
pogledajte odluku
P 16/2017 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 12.09.2017
pogledajte odluku
P 233/2016 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 12.09.2017
pogledajte odluku
Kuo 12/2017 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: USLOVNI OTPUST SA IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 12.09.2017
pogledajte odluku
P 253/2017 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 11.09.2017
pogledajte odluku
P 243/2017 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 08.09.2017
pogledajte odluku
P 156/2017 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 06.09.2017
pogledajte odluku
Kv 55/2017 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 26.08.2017
pogledajte odluku