Odluke:


P 382/2017 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 16.11.2017
pogledajte odluku
K 75/2017 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: PRVOSTEPENI KRIVIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 03.11.2017
pogledajte odluku
Kv 76/2017 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 30.10.2017
pogledajte odluku
Pso 12/2017 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PRIZNANJE I IZVRŠENJE STRANE SUDSKE ODLUKE
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 27.10.2017
pogledajte odluku
Kv 62/2017 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 27.10.2017
pogledajte odluku
P 172/2017 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 26.10.2017
pogledajte odluku
P 259/2017 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 25.10.2017
pogledajte odluku
P 246/2017 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 25.10.2017
pogledajte odluku
O 84/2017 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Vanparnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PREDMETI OSTAVINA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 25.10.2017
pogledajte odluku
Ip 132/2017 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Izvršno odjeljenje
Vrsta predmeta: PREDMETI U KOJIMA SE RJEŠAVA PO PRIGOVORIMA NA RJEŠENJA O IZVRŠENJU
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 23.10.2017
pogledajte odluku