Odluke:


Rs 50/2017 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Vanparnično odjeljenje
Vrsta predmeta: SLOŽENI VANPARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 13.09.2018
pogledajte odluku
P 20/2018 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 12.09.2018
pogledajte odluku
Mal 106/2018 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI MALE VRIJEDNOSTI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 12.09.2018
pogledajte odluku
P 406/2018 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 04.09.2018
pogledajte odluku
Kv 49/2018 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 03.09.2018
pogledajte odluku
O 44/2018 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Vanparnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PREDMETI OSTAVINA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 02.08.2018
pogledajte odluku
Rs 15/2018 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Vanparnično odjeljenje
Vrsta predmeta: SLOŽENI VANPARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 31.07.2018
pogledajte odluku
Rs 9/2018 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Vanparnično odjeljenje
Vrsta predmeta: SLOŽENI VANPARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 31.07.2018
pogledajte odluku
Pso 17/2018 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PRIZNANJE I IZVRŠENJE STRANE SUDSKE ODLUKE
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 31.07.2018
pogledajte odluku
Kv 38/2018 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 30.07.2018
pogledajte odluku