Odluke:


P 595/2018 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 13.12.2018
pogledajte odluku
K 97/2018 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: PRVOSTEPENI KRIVIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 13.12.2018
pogledajte odluku
P 312/2018 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 12.12.2018
pogledajte odluku
Rs 13/2018 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Vanparnično odjeljenje
Vrsta predmeta: SLOŽENI VANPARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 12.12.2018
pogledajte odluku
Mal 155/2018 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI MALE VRIJEDNOSTI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 12.12.2018
pogledajte odluku
Kv 8/2018 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 10.12.2018
pogledajte odluku
P 117/2018 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 10.12.2018
pogledajte odluku
Pso 32/2018 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PRIZNANJE I IZVRŠENJE STRANE SUDSKE ODLUKE
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 07.12.2018
pogledajte odluku
Rs 40/2018 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Vanparnično odjeljenje
Vrsta predmeta: SLOŽENI VANPARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 07.12.2018
pogledajte odluku
K 74/2018 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: PRVOSTEPENI KRIVIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 07.12.2018
pogledajte odluku