Odluke:


Kv 44/2019 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: KRIVIČNO VIJEĆE VAN GLAVNOG PRETRESA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 14.05.2019
pogledajte odluku
Mal 54/2019 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI MALE VRIJEDNOSTI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 13.05.2019
pogledajte odluku
K 48/2019 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: PRVOSTEPENI KRIVIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 13.05.2019
pogledajte odluku
P 149/2019 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 08.05.2019
pogledajte odluku
P 150/2019 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 08.05.2019
pogledajte odluku
Kuo 6/2019 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: USLOVNI OTPUST SA IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 07.05.2019
pogledajte odluku
K 81/2017 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Krivično odjeljenje
Vrsta predmeta: PRVOSTEPENI KRIVIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 06.05.2019
pogledajte odluku
P 393/2018 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI
Vrsta odluke: Rješenje, Datum odluke: 03.05.2019
pogledajte odluku
Mal 44/2019 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI MALE VRIJEDNOSTI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 30.04.2019
pogledajte odluku
Mal 20/2019 - OSNOVNI SUD U ULCINJU | Parnično odjeljenje
Vrsta predmeta: PARNIČNI PREDMETI MALE VRIJEDNOSTI
Vrsta odluke: Presuda, Datum odluke: 30.04.2019
pogledajte odluku