Saopštenje za medije

OSNOVNI SUD ULCINJ


Ulcinj, 10.03.2014. godineSaopštenje za medije povodom potpisivanja Memoranduma o saradnji izmedju Osnovnog suda u Ulcinju i Kancelarije Monitoring grupe Ulcinj(MOGUL-a)


Danas je, u prostorijama Osnovnog suda u Ulcinju, potpisan Memorandum o saradnji između Osnovnog suda u Ulcinju i Monitoring Grupe Ulcinj kojim se obilježava početak zajedničke saradnje na projektu “Glasno protiv korupcije” .
Memorandum o saradnji su potpisali gospodja Lirija Buzuku, predsjednica Osnovnog suda u Ulcinju i gospodin Džemal Perović, izvršni direktor MOGUL-a .
Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. S tim u vezi, pojašnjava se da se radi o programu podrške civilnom društvu u oblasti krivičnog pravosuđa koji finansira Stejt Dipartmentov Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona.
Ovaj memorandum stupa na snagu 01.03.2014 godine i biće sproveden u narednih deset mjeseci.
Krajnji cilj projekta jeste stvaranje transparentnijih, funkcionalnijih i otvorenijih institucija upravljanja, kao i jačanje uloge civilnog društva u borbi protiv korupcije.
Specifičan akcenat u kontekstu implementacije projekta stavljen je na porast angažovanja građama u naporima usmjerenim ka reformi krivičnog pravosuđa i podrška tranziciji Crne Gore u oblasti reforme vladavine prava koje su u skladu sa EU kriterijumima članstva sadržanim u poglavljima 23 I 24. Acquis Communauitaire(Aki komunitera-pravnih tekovina EU).
Podsjećamo da su američke institucije nedavno finansirale renoviranje prostorija u Osnovnom sudu u Ulcinju.

* * *

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti:

Arben Hodžić,PR Osnovnog suda u Ulcinju
Tel.: +382 67 527 671