Biografija

ĐOKAJ AMIR (PREDSJEDNIK SUDA)

BIOGRAFIJA:

-Pravni fakultet završio 2001.godine
-pravosudni ispit položio 2009.godine

KRETANJE U SLUŽBI:

-sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici
-Opština Podgorica-Sekretar KIC-a Malesija-Tuzi
-MUP CG-CB Podgorica
-Savjetnik u Osnovnom sudu u Podgorici
-za sudiju izabran u februaru 2011.godine
-za predsjednika suda izabran u julu 2015. godine