Saopštenje za javnost Osnovnog suda u Žabljaku

Ostvareni rezultati rada u 2018. godini

18. 03. 2019.


Preporuke Skupštine opštine Žabljak

09. 05. 2017.


Primjedbe na izvještaj o realizaciji reforme pravosudja 2014-2016 kuji su sačinili NVO CEMI i HRA

09. 05. 2017.


Potvrdjena presuda optuženom Herbert Ernst Mayr-a

04. 01. 2016.

POTVRĐENA PRESUDA OPTUŽENOM HERBERT ERNST MAYR-A
04. 01. 2016.
             Krivično vijeće Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je predsjedavao predsjednik suda Tofil Žujović, potvrdilo je prvostepenu presudu Osnovnog suda u Žabljaku K.br.14/14 od 05.10.2015. godine kojom je optuženi Herbert Ernst Mayr-a, Ried, Republika Austrija,  oslobođen optužbe da je izvršio krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz čl 348 st. 4  u vezi sa krivičnim djelom ugrožavanje javnog saobraćaja iz čl. 339 st. 3 u vezi sa st.1 KZCG.
            Prvostepenu presudu u ovom predmetu donio je sudija Jovković Milovan, koji je u obrazloženju iste, oslobađajući optuženog od optužbe, jer nije dokazano da je optuženi učinio djelo za koje ga je teretila  optužnica ODT iz Pljevalja, posebno ukazao da iz provedenih dokaza, kojima je sud poklonio vjeru - posebno espertize Fakulteta za saobraćaj iz Berana i ekspertize Centra za saobraćajno mašinska vještačenja Mašinskog fakulteta iz Podgorice, odnosno iz provedene rekonstrukcije dogadjaja, proizilazi, da  se nedvosmisleno može zaključiti da je uzrok predmetne saobraćajne nezgode nepropisno  i neoprezno kretanje pješaka po magistralnom putu, te da pojava pješaka na kolovozu je za vozača motocikla  KTM – optuženog  u situaciji kada je motociklom ulazio u lijevu krivinu,a u toku i/ili mimoilaženja sa kombi vozilom predstavljala je iznenadnu, pokretnu i neočekivanu prepreku u njegovoj kolovoznoj traci , te da optuženi nije imao mogućnost da očekuje pojavu pješaka u kretanju u prelasku kolovoza kao ni da preduzme bilo koju radnju u cilju izbjegavanja kontakta sa pješakom Krstajić Mirom koji je u pomenutoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila dana 02.05.2015. godine, oko 11,50h na magistralnom putu Šavnik – Žabljak, u mjestu zvanom „Javorje“, Opština Žabljak, smrtno stradao usled zadovijenih teških tjelesnih povreda.
              Osnovni sud u Žabljaku je u vijeću kojim je predsjedavao Predsjednik suda Mihailo Anđelić donijelo rješenje Kr. br. 9/14 od 06.06.2015. godine kojim je prihvaćeno jemstvo ponuđeno od strane branioca optuženog, s obzirom da se optuženi nalazio  u pritvoru po rješenje sudije za istragu Osnovnog suda u Žabljaku Kri. br. 7/2014 od 10.05.2015. godine, a koje jemstvo se sastojalo u polaganju u sudski depozit iznosa od 40.000,00 eura, te nadalje,  da je sudeći sudija Jovković Milovan donio rješenje K.br. 14/14 od 30.12.2015. godine kojim se ukida jemstvo i novac položen u depozit ovog suda ima se vratiti deponentu a to sve s obzirom da je postupak okončan pravosnažnom presudom K.br. 14/14. od 05.10.2015. kojom je optuženi oslobođen od optužbe za krivično djelo koje mu je stavljeno na teret.

Donacija računarske opreme

21. 04. 2015.

Donacija računarske opreme Osnovnom sudu u Žabljaku od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država
21. 04. 2015.
            Predstavnici Ambasde SAD su krajem 2014.godine bili u posjeti Osnovnom sudu u Žabljaku.
            Erik Larson  - stalni pravni savjetnik u Ambasadi u razgovoru sa predsjednikom ovoga suda Mihailom Andjelićem, interesovao se za uslove rada suda, broj i strukturu predmeta, komunikaciju građana sa sudom u pogledu ostvarivanja svojih prava, mogućnostima za organizovanje stručnih seminara u Žabljaku, te konačno o predmetima vezanim za krivična djela sa elementima korupcije i organizovanog kriminala.
            Dana 20.04.2015. godine predstavnik Ambasade SAD-a uručio je Osnovnom sudu donaciju u vidu računarske opreme vrijednu oko 3.000,00 €, koja oprema će biti instalirana uz pomoć IKT odjeljenja Sudskog savjeta i upotrijebljena u radu ovoga suda na najcjelishodniji način a u svrhu veće efikasnosti i efektivnosti suda u svim vrstama postupaka.
            U ime suda predsjednik suda se zahvalio na donaciji predstavniku Amnasade SAD-a Gazmendu Vukaju izražavajući zadovoljstvo zbog pozitivnog odnosa Ambasade prema ovome sudu na sjeveru Crne Gore i ukazujući da će medjusobni odnosi i u budućem periodu biti kao i do sada izuzetno konstruktivni.