Predsjednik suda • Mihailo Andjelić

   Predsjednik suda

  sudija
  -Rođen 02.01.1960. godine u Suvodolu- opština Žabljak.  

  -Osnovnu školu završio u Žabljaku. Gimnaziju završio u Nikšiću.

  -Pravni fakultet završio 1982. godine u Titogradu.

  -Od 08.10.1982. godine pa do 15.02.1987. godine radio kao sekretar u Nacionalnom  parku "Durmitor".

  -Od 16.02.1987. godine pa do 18.11.1998. godine radio kao sekretar u Elektrodistribuciji Žabljak.
   
  -Od 19.11.1998. godine pa do 28.02.2001. godine bio direktor JP Uprava za sume Crne Gore - Uprava Zabljak".

  -Predsjednik u Osnovnom sudu u Žabljaku u četiri mandata počev od 01.03.2001. godine.
  -U periodu od 01.08.2008. godine pa do 01.02.2009. godine i od 01.02.2009. godine pa do 15.07.2010. godine Odlukama Sudskog savjeta rasporedjivan na rad u Viši sud Bijelo Polje, gdje je postupao u drugostepenim krivičnim predmteima.