Spisak službenika u Osnovnom sudu Žabljak

12. 05. 2016.


SPISAK DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA SA NJIHOVIM
SLUŽBENIČKIM I NAMJEŠTENIČKIM ZVANJIMA
U OSNOVNOM SUDU U ŽABLJAKU
na dan 01.01.2019.god.
 
1. Ivana Ćurić – Savjetnica I
2. Dragana Šljivančanin – Upraviteljica sudske pisarnice
3. Miodrag Pješivac – Samostalni referent za računovodstvo i finansije
4. Ranko Ćosović – Samostalni referent – Sudski izvršitelj
5. Zorica Novosel – Samostalna referentkinja – Zapisničarka/operaterka
6. Igor Džaković – Samostalni referent – Operater AOP
7. Željko Baranin – Samostalni referent – Sudski dostavljač
8. Zorica Došenović – Namještenica – Higijeničarka
     
                                                                                       PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                            
MIhailo Andjelić